Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Česká cesta ke znalostní ekonomice bude mít v Bruselu premiéru

16. a 17. března 2006 se v Bruselu uskuteční již čtvrtý ročník konference „European Business Summit“(EBS), která každoročně přiláká přední evropské politiky, vrcholové manažery a řadu uznávaných odborníků napříč specializacemi. Letos se na summit sjedou zejména evropské špičky v oblasti vědy a výzkumu, aby spolu s ostatními zahájily dialog o využití znalostí k urychlení ekonomického růstu a vytváření nových pracovních příležitostí.

15.03.2006
Česká cesta ke znalostní ekonomice bude mít v Bruselu premiéru

Představitelé členských zemí EU na fóru představí národní akční plány - dokumenty konkretizující cesty jednotlivých států k naplňování Lisabonské strategie. Českou republiku zde bude reprezentovat náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku Radek Špicar.

"Česká republika ve svém akčním plánu rozvoje vychází ze Strategie hospodářského růstu, která si klade za cíl vybudovat z České republiky znalostně technologické centrum Evropy s rostoucí životní úrovní a vysokou zaměstnaností," říká Radek Špicar a dodává: „ Zaměření veřejných prostředků, a to zejména strukturálních fondů v novém programovacím období, na podporu inovačních aktivit je nezbytnou podmínkou pro hospodářský rozvoj a zároveň i cestou, jak podpořit rozvoj znalostní ekonomiky."

Prezentaci České republiky ve formě semináře, informačního stánku a vystoupení v hlavním programu konference připravuje agentura CzechInvest pod záštitou Stálého zastoupení ČR při EU. „Chceme využít této jedinečné příležitosti a představit Českou republiku v novém světle, a to jak v rámci hlavního panelu společně s komisařem Potočnikem, tak při vlastním semináři," vysvětluje Tomáš Hruda, generální ředitel CzechInvestu, a dodává: „Stěžejním tématem bude využití znalostí pro výzkum a inovace a jejich propojení s výrobou. Jsme přesvědčeni, že naše země má v tomto směru skutečně co nabídnout."

Seminář CzechInvestu „Inovační model pro příští generace" nabídne ukázky špičkových českých projektů z oblasti výzkumu a vývoje, které ilustrují ideální propojení firem a výzkumných a vzdělávacích institucí při realizaci inovativních produktů. Zazní zde příspěvky o Centers of Excellence při Českém vysokém učení technickém v Praze a Masarykově univerzitě v Brně, o projektech společností Honeywell a DHI Hydroinform nebo o nové platformě s názvem ChipInvest, díky které má ČR velkou šanci stát se středoevropským centrem pro vývoj integrovaných obvodů a systémů v oblasti leteckých a kosmických programů nebo medicínské techniky.

VÍCE O EBS

Očekávaným výstupem fóra jsou rovněž avizované návrhy na posílení konkurenceschopnosti jednotného evropského trhu. Vrcholoví manažeři nadnárodních korporací zde budou konfrontovat své názory s politickou elitou EU. Tu na konferenci reprezentují například prezident Evropské komise José Manuel Barroso, komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik nebo prezident UNICE Ernest-Antoine Seillière. Celkem se očekává více než 1500 účastníků. Atmosféru ve velkém stylu dokreslí oslavy 250. výročí narození skladatele Mozarta, jehož dědictví se má pro letošní rok stát symbolem rakouského předsednictví EU.
Více informací na www.ebsummit.org.

KONTAKT:

Dita Martišová
Tel.: +32 2 550 35 52; Fax: +32 2 550 35 35
E-mail: dita.martisova@czechinvest.org

European Business Forum
Rue des Sols 8
1000 Brussels Belgium
Tel.: +32 2 515 08 11; Fax +32 2 515 09 15
E-mail: info@ebsummit.org