Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

I malé a střední podniky mohou získat prestižní ocenění

Letos poprvé byla v rámci soutěže Zaměstnavatel roku vyhlášena kategorie pro malé a střední podniky. CzechInvest progresivní Zaměstnavatel roku 2006 je kategorie určená pro společnosti, které mají méně než 250 zaměstnanců a které si uvědomují důležitost lidských zdrojů pro svůj růst. Tato kategorie bude vyhlášena pouze v rámci celostátního kola a společnosti se do ní mohou přihlašovat až do 10. dubna 2006. Cílem je ocenit firmy za péči, kterou věnují svým zaměstnancům.

08.03.2006
I malé a střední podniky mohou získat prestižní ocenění

Ocenění Zaměstnavatel roku tak mají možnost získat i podniky, které se nemohou poměřovat s velkými společnostmi. Tyto velké společnosti z titulu své dlouholeté existence, finanční stability a dostupných zdrojů mají na poli personálních činností mnohem větší možnosti a každoročně se umisťují na předních příčkách této soutěže. „Malé a střední podniky jsou z pohledu své flexibility a adaptability na podmínky trhu klíčové pro rozvoj ekonomiky. S ohledem na to, kolik lidí zaměstnávají, je lze považovat za páteř české ekonomiky," zdůvodňuje podporu této kategorie Tomáš Hruda, generální ředitel agentury CzechInvest.

Do kategorie CzechInvest progresivní Zaměstnavatel roku 2006 se tak může přihlásit každá společnost, která k řízení a rozvoji lidských zdrojů přistupuje komplexně a dává tak najevo, že si uvědomuje důležitost problematiky lidských zdrojů pro výkonnost a konkurenceschopnost firmy. Buď zaváděním nových přístupů a forem práce s lidmi anebo například zapojením všech pracovníků při vytváření strategie související s řízením a rozvojem lidských zdrojů.

Ocenění takového druhu může být pro malé a střední podniky velikou inspirací a motivací. „Zaměstnavatelé mohou touto cestou prezentovat mimo jiné i to, že nevnímají své zaměstnance jako pouhý nástroj k dosažení zisku, ale jako důležitou součást své strategie. Je to příležitost poukázat na fakt, že ve svých zaměstnancích vidí potenciál, který je zárukou dlouhodobého růstu a zvyšování konkurenceschopnosti podniku," doplňuje Michaela Pavlisová z agentury CzechInvest.

Malé a střední podniky budou také moci prostřednictvím této soutěže zjistit, jak k rozvoji lidských zdrojů přistupují jinde, a tím i poměřit své síly se subjekty podobné velikosti. Pro všechny firmy je podstatné, že do budoucna může mít účast v soutěži vliv také na jejich potenciální zaměstnance, kteří uvidí, že o ně bude ve společnosti dobře postaráno a že bude zajištěn jejich další odborný a profesní růst.

VÍCE O PODMÍNKÁCH SOUTĚŽE

Pro přihlášení do kategorie CzechInvest progresivní Zaměstnavatel roku 2006 je nutné vyplnit dotazník se třemi otázkami, který je ke stažení webových stránkách soutěže. Vyplněný dotazník je nutné odeslat do 10. dubna 2006 na adresu marie.lihanova@fincentrumFP.cz. Do této kategorie se může přihlásit každá společnost, která působí na území České republiky.

Ocenění CzechInvest progresivní Zaměstnavatel roku 2006 bude vyhlášeno v rámci slavnostního večera 2. května 2006 v pražském Hotelu Marriot. Zájemci o účast na vyhlášení ocenění se mohou obracet na paní Marii Lihánovou ze společnosti Fincentrum Media.