Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Vychází historicky první česká biotechnologická ročenka

Jihomoravské inovační centrum v těchto dnech vydává biotechnologickou ročenku České republiky - Czech Biotech Report. Zcela unikátní publikace je první svého druhu v novodobé historii země. Přináší detailní přehled o odvětví biotechnologií v České republice s důrazem na průmysl a výzkum. Partnerem tohoto projektu, stejně jako v případě českého biotechnologického portálu www.gate2biotech.com, je agentura CzechInvest.

28.03.2006
Vychází historicky první česká biotechnologická ročenka

Hlavním cílem ročenky je zmapovat a přehledným způsobem popsat český biotechnologický sektor a napomoci tak propojení firem a výzkumných
organizací na celostátní i mezinárodní úrovni.

Ročenka obsahuje kompletní databázi všech pracovišť působících v biotechnologickém sektoru v České republice. Je určena domácím i zahraničním subjektům, kterým má usnadnit navazování kontaktů s dalšími odborníky, institucemi a firmami zabývajícími se biotechnologiemi. Doposud se totiž občas stávalo, že o sobě nevěděla ani některá pracoviště v rámci České republiky a ani povědomí o tom, čím se české subjekty konkrétně zabývají nebylo uspokojivé," uvedl Michal Kostka, manažer pro sektor biotechnologií Jihomoravského inovačního centra.

Kromě přehledné databáze rozčleněné podle několika kritérií ročenka obsahuje také profily firem a výzkumných pracovišť, rozhovory s předními českými specialisty z oboru a odborné články. Dále představuje společnosti, které nabízejí související služby v oblasti financování či poradenství.

„Podporou vzniku Czech Biotech Reportu usilujeme o zviditelnění českého biotechnologického sektoru a pevně věříme, že se to odrazí jak na domácí půdě, tak na přílivu investic tohoto typu do České republiky ze zahraničí," vysvětluje generální ředitel CzechInvestu Tomáš Hruda, a dodává: „Stejný cíl sledujeme i prezentací českého potenciálu na největší oborové konferenci - BIO 2006, která se uskuteční letos v dubnu v Chicagu nebo partnerstvím a spoluprací na spuštění unikátního sektorového portálu www.gate2biotech.com."

Další informace o ročence včetně možnosti jejího objednání najdete na www.gate2biotech.com.

VÍCE O PARTNERECH PROJEKTU

Posláním Jihomoravského inovačního centra (JIC) je vytvářet prostředí pro firmy s inovativním potenciálem a podporovat jejich vznik a rozvoj v Jihomoravském kraji. V praxi to znamená celou řadu aktivit usnadňujících firmám financování a spolupráci s vysokými školami. JIC dále firmám poskytuje komplexní poradenské služby, pomáhá jim se získáváním kontaktů, obchodních příležitostí, vhodných prostor pro podnikání, a snaží se tak o vytváření kvalitní infrastruktury pro inovativní podnikání v celém regionu. Centrum vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Členy sdružení jsou Jihomoravský kraj, Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, Statutární město Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury a získávaní přímých zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji příchozích investorů, domácích firem i celkového podnikatelského prostředí.

KONTAKTY:

Jihomoravské inovační centrum
MVDr. Michal Kostka

Biotech sector manager
Tel.: 541 143 017
E-mail: kostka@jic.cz

CzechInvest
Táňa Perglová
Sektorová manažerka
Tel.: 296 342 604
E-mail: tana.perglova@czechinvest.org