Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

CzechInvest zahajuje příjem žádostí o dotace

Podnikatelé mohou získat 3,5 miliardy korun z evropských programů ICT a strategické služby, Potenciál, Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví a Školicí střediska.

03.03.2008
CzechInvest zahajuje příjem žádostí o dotace

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest právě zahájila příjem registračních žádostí o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) na roky 2007 až 2013. Podnikatelé mohou zasílat své žádosti do čtyřech programů, k nimž Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo příslušné výzvy 2. ledna letošního roku. Pro podnikatele je ve spuštěných programech připraveno 3,5 miliardy korun.

Konkrétně mohou podnikatelé zasílat agentuře CzechInvest registrační žádosti do programů:

  • ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBYlogo OPPI
  • POTENCIÁL
  • INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
  • ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Příjem žádostí v rámci pátého programu, k němuž byla v lednu také vydána výzva, tedy programu NEMOVITOSTI, bude zahájen
1. dubna 2008.

Účelem programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY je podpořit nabídku nových informačních systémů a služeb, motivovat podnikatele k investování a tvorbě nových kvalifikovaných pracovních míst v sektoru informačních a komunikačních technologií. Příjem registračních žádostí v rámci této výzvy bude ukončen 30. června 2008. Pro podnikatele je v aktuální výzvě připraveno 500 miliónů korun.

Podporu z programu POTENCIÁL je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. V této výzvě pro podávání žádostí je připraveno 2,58 miliardy korun. Příjem registračních žádostí potrvá až do 30. září 2009.

Cílem projektu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je podpořit využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami i fyzickými osobami. Program tak přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. V této výzvě pro podávání žádostí je připraveno 60 milionů korun. Příjem registračních bude ukončen 31. prosince 2008.

Podporu z programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA lze využít na výstavbu, pořízení, rekonstrukci či modernizaci prostor určených pro vzdělávání. Pomocí dotace lze investovat také do moderního vybavení v podobě školících pomůcek či vzdělávacích programů. V této výzvě pro podávání žádostí je připraveno 400 milionů korun a příjem registračních žádostí potrvá do 28. února 2009.

Žadatelé v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) posílají do agentury CzechInvest všechny dokumenty přes internetovou aplikaci eAccount přímo ze své kanceláře či domova. Výrazně se tím sníží náklady a časová náročnost administrace projektů. Aplikace eAccount má řadu výhod, především je snadno ovladatelná a nevyžaduje žádné speciální programové vybavení. Při vyplňování formulářů systém žadatele upozorní na chyby, takže odpadají problémy s následným opravováním formálních nedostatků. Aplikace zároveň umožní průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti. Vstup do eAccountu je možný 24 hodin denně prostřednictvím webových stránek.

CzechInvest působí jako prostředník mezi Evropskou unií a podnikateli při implementaci Strukturálních fondů EU v České republice. Usnadňuje podnikatelům přístup k prostředkům státní podpory. Hlavním nástrojem podpory domácích společností je OPPI, ze kterého agentura CzechInvest jako administrátor rozdělí mezi české podnikatele sto miliard korun. Aktuální výzvy k programům jsou vyhlašovány postupně formou kolových, případně kontinuálních výzev k příjmu žádostí o podporu. Podrobné informace k výzvám žadatelé najdou na www.czechinvest.org.

Zelená informační linka 800 800 777 o programech podpory podnikání je žadatelům o dotace k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin. Kromě toho mohou zájemci o evropské programy své otázky posílat i emailem na adresu programy@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}