Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Nové dokumenty a pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI

Aktualizovaná obecná část Pokynů pro žadatele a příjemce dotace z OPPI

06.03.2009
Nové dokumenty a pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI

Před několika dny došlo k aktualizaci obecné části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace z OPPI. Cílem dokumentu Pokyny pro žadatele a příjemce dotace je poskytnout základní informace o způsobu předkládání projektů a procesech souvisejících se samotnou realizací projektů.

Pokyny se skládají ze dvou částí – část obecná je společná pro všechny dotační programy, část zvláštní odráží specifika daného programu.

Aktualizovanou obecnou část Pokynů pro žadatele můžete nalézt na internetových stránkách agentury CzechInvest zde nebo na stránkách řídícího orgánu, Ministerstva průmyslu a obchodu zde.

Tento dokument je k dispozici pouze v elektronické podobě.

Publikace Pokynů pro žadatele a příjemce v programu ICT a strategické služby – Výzva II

Došlo rovněž k publikaci zvláštní části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace do programu ICT a strategické služby Výzva II. Tato zvláštní část Pokynů pro žadatele a příjemce dotace obsahuje nejen doplňující informace k Výzvě k předkládání projektů, ale hlavně postup při podání Registrační žádosti a Plné žádosti v aplikaci eAccount.

Zvláštní část Pokynů pro žadatele a příjemce dotace do programu ICT a strategické služby Výzva II naleznete na internetových stránkách agentury CzechInvest zde nebo na stránkách řídícího orgánu, Ministerstva průmyslu a obchodu zde.

Tento dokument je k dispozici pouze v elektronické podobě.

Nová Pravidla pro výběr dodavatele

Dne 16. 3. 2009 vstoupí v platnost nová Pravidla pro výběr dodavatele. Tato pravidla jsou závazná pro všechny žadatele o dotace, kteří budou realizovat výběrová řízení v rámci svých projektů po tomto datu, tedy po 16. 3. 2009 včetně. Příjemci dotace z OPPI jsou vázáni verzí Pravidel uvedenou v Podmínkách poskytnutí dotace, které jsou součástí Rozhodnutí o udělení dotace.

Novou verzi Pravidel pro výběr dodavatelů naleznete na stránkách agentury CzechInvest zde nebo na Ministerstva průmyslu a obchodu zde.

Upozornění pro žadatele – založení Master účtu

Upozorňujeme, že při zakládání Master účtu musí žadatel dbát na to, aby údaje jím vyplňované přesně korespondovaly s platným výpisem z obchodního rejstříku. Shoda údajů se týká také malých a velkých písmen, interpunkce, čárek či mezer. Předmět činnosti subjektu dle klasifikace CZ-NACE musí v plném rozsahu odpovídat předmětu činnosti v registru ARES Ministerstva financí ČR. Při zakládání jednotlivých projektů a podávání žádostí jsou některá data automaticky přenášena z Master účtu.

V případě, že Master účet obsahuje údaje nesprávné, či neodpovídající obchodnímu rejstříku, je tento účet nejprve aktivován a následně okamžitě deaktivován. Žadatel je následně upozorněn emailem na nedostatky předchozí žádosti a je zároveň vyzván k založení nového Master účtu se správnými daty.

Návod Jak založit Master účet naleznete na stránkách agentury CzechInvest v sekci Rádce nebo v obecné části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace z OPPI.

Kalendář akcí

5. 2. – 25. 6. 2009 Čtvrteční dopoledne s OPPI - Brno

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Čtvrteční dopoledne s OPPI“.

 • Termín konání: každý první čtvrtek v měsíci (začátek seminářů od 5. 2. 2009)
 • Místo konání: regionální kancelář agentury CzechInvest, Spielberk Office Centre, Holandská 3, Brno

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese petra.jurakova@czechinvest.org či telefonicky na čísle 543 422 780.

Více informace v pozvánce.

26. 2. – 29. 4. 2009 Regionální semináře OPPP - ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pořádá v měsících únoru až dubnu 2009 sérii regionálních seminářů zaměřených na problematiku ukončování Operačního programu Průmysl a podnikání a využití dosavadních zkušeností v novém programovacím období 2007 - 2013 v Operačním programu Podnikání a inovace.

Informace o termínech a místech konání seminářů naleznete zde.

10. 3. 2009 Jak získat dotace na ROZVOJ Vaší firmy – Svitavy

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje Oblastní kancelář Svitavy ve spolupráci s agenturou CzechInvest si Vás dovolují pozvat na seminář „Jak získat dotace na "ROZVOJ" Vaší firmy?“.

 • Termín: 10. března 2009
 • Místo konání: Svitavy, multifunkční centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18

Více informací a závazná přihláška je ke stažení zde.

11. 3. a 17. 3. 2009 Plné žádosti v programu Školicí střediska a Podmínky poskytnutí dotace – Brno, Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem „Plné žádosti v programu Školicí střediska a Podmínky poskytnutí dotace.“

 • Termíny: 11. března 2009 v Brně a 17. března 2009 v Praze
 • Místa konání: Hotel AVANTI*** v Brně a Hotel ASTRA*** v Praze

Program a bližší informace naleznete zde.

17. 3. 2009 Aktuální výzva k předkládání projektů v rámci programu Rozvoj – Zlín

Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně ve spolupráci s agenturou CzechInvest Vás zve na seminář zaměřený na aktuální výzvu k předkládání projektů v rámci programu Rozvoj.

 • Termín: 17. března 2009
 • Místo konání: Podnikatelské inovační centrum, Vavrečkova 5262–budova č. 23, Zlín

Více informací a závazná přihláška je ke stažení zde.

19. 3. 2009 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu – Pardubice

Agentura CzechInvest se Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu“.

 • Termín: 19. března 2009
 • Místo konání: Hotel EURO, salónek B, Jiráskova 2781, 530 02 Pardubice

Registraci je možné učinit nejpozději do 16. března 2009 na telefonním čísle 466 616 705 nebo e-mailem na adresu: tereza.richterova@czechinvest.org.

Více informací o semináři naleznete zde.

25. 3. a 25. 3. 2009 Žádost o platbu a monitoring projektu v OPPI – Ostrava

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Žádost o platbu a monitoring projektu v OPPI.“

 • Termíny: 23. a 25. března 2009
 • Místo konání: zasedací místnost Regionální kanceláře CzechInvest v Ostravě

 Účast na semináři je bezplatná.

Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.

V přihlášce uveďte, prosím, jméno účastníka, název společnosti, adresu, telefonní číslo a e-mail.

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese sarka.fisnarova@czechinvest.org nejpozději do 20. března 2009.

Program semináře můžete nalézt zde.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies