Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Úspěšní žadatelé OPPI: výtahy pro celý svět od firmy STROS

Sedlčanská společnost STROS využila možnost získat dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace hned u dvou programů. Úspěšné žádosti v programech Eko-energie a Inovace slibují navrácení téměř třiceti milionů korun.

16.03.2009
Úspěšní žadatelé OPPI: výtahy pro celý svět od firmy STROS

Financování projetku

logo OPPIProgram: Inovace – Inovační projekt I.

Inovace stavebních výtahů

Uznatelné náklady: 33 000 000 Kč

Maximální výše dotace: 16 500 00 Kč

Financování projektu

logo EEIProgram: Eko-energie I

Zlepšování tepelně technických vlastní budov

Uznatelné náklady: 28 663 983 Kč

Maximální výše dotace: 11 200 00 Kč

 

„Společnost STROS je vynikajícím příkladem úspěšného žadatele o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace. Vedení firmy si uvědomuje, že je potřeba neustále se zlepšovat, aby společnost mohla konkurovat firmám na domácím i na světovém trhu. Proto dlouhodobě investuje do inovací svého zařízení a díky dotaci dostane významnou část vynaložených prostředků zpět,“ upozorňuje Lukáš Vymětal, ředitel divize Strukturální fondy agentury CzechInvest.

S pomocí projektu, který uspěl v první výzvě programu Eko-energie, zrealizovali ve společnosti STROS velkou část plánovaných úprav budov s cílem snížit náklady na energie. „Přesné úspory vyčíslíme až po zimě, ale už teď vidíme, že spotřebováváme mnohem méně energie než v loňském roce. A to i přes to, že letošní zima se s tou minulou teplotně vůbec nedá srovnávat,“ upozorňuje Ladislav Filip, ředitel společnosti.

Součástí projektu bylo mimojiné pořízení osmi nových, tepelně izolovaných rychlovrat do provozů. Zavírají se a otevírají rychleji, takže minimalizují zbytečné ztráty tepla. „Od září 2008, kdy jsme vrata nainstalovali, se některá z nich otevřela až šest a půl tisíckrát. Dříve jsme například kvůli častému otevírání a zavírání vrat v lakovně měli problém udržet tam požadovanou teplotu, teď už s jejím vytopením problémy nemáme. Rychlovrata jsou jedním z významných zdrojů energetických úspor podniku,“ pochvaluje si Filip. 

Souběžně s žádostí do programu Eko-energie podali ve firmě STROS registrační žádost také do programu Inovace. S její pomocí pořizují laser na dělení materiálu, ohraňovací lis nebo třeba robotizované pracoviště na výrobu stožárů. „Jeden svářeč a jeho pomocník, kteří dnes pracují na robotizovaném pracovišti, zvládnou stejný objem práce, který v minulosti vykonávali čtyři kvalifikovaní svářeči,“ uzavírá Filip.

Čistění vzduchuv místnosti navíc obstarává zařízení, které STROS pořídil díky dotaci z programu Eko-energie. To odsává zplodiny a prach, jež vznikají svařováním, čistí je a zpět do místnosti posílá čistý vzduch. Jelikož k tomu nepotřebuje studený vzduch z venku, šetří náklady na vytápění.

 

Více o společnosti STROSS


Společnost STROS vznikla v roce 1960 v Sedlčanech. Výroba zdvihacích zařízení pro stavebnictví se ve společnosti rozvinula už v 60. letech, od té doby výtahy a zdvihací plošiny značky STROS pronikly na trhy mnoha zemí světa. Nyní se podnik úzce specializuje na výrobu stavebních výtahů a jejich komponent, 85 procent produkce putuje na zahraniční trhy, například do USA, Kanady, Spojených arabských emirátů a mnoha evropských zemí. Na míru vyrobený výtah slouží například k vyloďování kanadského námořnictva z ponorek v přístavu v Halifaxu a také při jejich opravě. Speciální výtah značky STROS pomáhal při výstavbě Strahovského tunelu v Praze a na míru zbudovaná lávka stejné značky v Bratislavě při opravě Starého mostu v roce 2008.

Více o Programu Eko-Energie


Cílem programu je podpořit podnikatele při snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů. Program podporuje využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů, například výstavbu a rekonstrukci zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla, které k výrobě využívají vodu, biomasu a druhotné zdroje energie. Podporovány jsou také projekty zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie, například modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu, zavádění a modernizace systémů měření a regulace či snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla. Příjem registračních žádostí do druhé výzvy programu byl ukončen 6. března 2009, úspěšní žadatelé si mezi sebe rozdělí dvě miliardy korun.

Více o Programu Inovace


Aktuální, již třetí výzva, programu Inovace – Inovační projekt je určena malým a středním podnikatelům i velkým podnikům, kteří realizují inovační projekty zaměřené na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, či projektů zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb. Malé a střední podniky mohou navíc žádat o podporu na zavedení nových organizačních metod nebo prodejních kanálů. Firmy si mohou pořídit zejména moderní stroje, zařízení, know-how a licence nutné k realizaci inovačních projektů. Příjem registračních žádostí v rámci třetí výzvy bude zahájen 15. dubna 2009, úspěšní žadatelé si mezi sebe rozdělí čtyři miliardy korun.


Kontakt na společnost STROS

Ladislav Filip, ředitel společnosti, tel: 318 842 341, email: director@stros.cz, www.stros.cz


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Kocourková, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kocourkova@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies