Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - 2. 3. 2010

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

02.03.2010
Aktuální informace o programech podpory podnikání - 2. 3. 2010

Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu Eko-energie

Dne 1. 3. 2010 byl zahájen příjem Registračních žádostí do III. Výzvy programu Eko-energie. Registrační žádosti budou přijímány do 30. 6. 2010. Příjem plných žádostí bude zahájen 1. 5. 2010. Alokace pro tuto Výzvu je 3 mld. Kč.

 • Eko-energie: program, který je zaměřen na některé typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti a dále na využití obnovitelných zdrojů energie.

Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu Marketing

Dne 1. 3. 2010 byl zahájen příjem Registračních žádostí do II. Výzvy programu Marketing. Registrační žádosti budou přijímány do 30. 6. 2010. Příjem plných žádostí bude zahájen 1. 5. 2010. Alokace pro tuto Výzvu je 0,5 mld. Kč.

 • Marketing: program, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu Potenciál

Dne 1. 3. 2010 byl zahájen příjem Registračních žádostí do III. Výzvy programu Potenciál. Registrační žádosti budou přijímány do 30. 9. 2011. Příjem plných žádostí bude zahájen 27. 4. 2010. Alokace pro tuto Výzvu je 3 mld. Kč.

 • Potenciál: program, který pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu Spolupráce - Klastry

Dne 1. 3. 2010 byl zahájen příjem Registračních žádostí do II. Výzvy programu Spolupráce - Klastry. Registrační žádosti budou přijímány do 30. 5. 2010. Příjem plných žádostí bude zahájen 1. 5. 2010. Alokace pro tuto Výzvu je 0,75 mld. Kč.

 • Spolupráce - Klastry: program, který pomáhá vytvářet příznivé podnikatelské prostředí, zlepšovat podmínky pro podnikání a inovace a rozvíjet konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou.

Aktuální informace - Obnovení příjmu žádostí o záruky ve Výzvě III programu ZÁRUKA

Dne 1. 3. 2010 byl obnoven příjem žádostí o všechny typy záruk ve III. Výzvě programu Záruka (záruky za investiční úvěry).

Více informací na www.cmzrb.cz.

Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – obecná část

Před několika dny došlo k aktualizaci obecné části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace. Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI. Do Pokynů byla nově přidána informace týkající se převodu Žádostí o platbu u programů Rozvoj a ICT v podnicích na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Přílohy Žádosti o platbu žadatelé u těchto dvou programů od 1. 3. 2010 zasílají na podatelnu MPO v budově Na Františku. Dále byly v Pokynech doplněny požadované přílohy Žádosti o platbu o fotodokumentaci (str. 48), upravena informace o kvalifikovaném certifikátu (str. 9), o dokládání dokladů ve výši do 10.000 Kč (str. 48) a provedeny další drobné změny.

Nové Pokyny pro žadatele a příjemce dotace pro program Inovace – inovační projekt (IV. Výzva) a Marketing (II. Výzva)

Před několika dny byly na webové stránky Agentury CzechInvest vloženy specifické části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro nové Výzvy programů Inovace – inovační projekt aMarketing. Dokumenty jsou k dispozici na stránkách Agentury u programů Inovace – inovační projekt a Marketing.

Nová příručka pro žadatele – Postup podle Pravidel pro výběr dodavatelů nebo podle zákona o veřejných zakázkách?

Metodické oddělení Agentury CzechInvest vydalo novou příručku s názvem – „Postup podle Pravidel pro výběr dodavatelů nebo podle zákona o veřejných zakázkách?“, která má žadatelům usnadnit rozhodnutí, zda-li mají při výběru dodavatelů postupovat podle Pravidel pro výběr dodavatelů nebo dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Příručka je k dispozici na webových stránkách Agentury v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI pod tímto odkazem.


Kalendář akcí

4. 3. 2010 II. Výzva programu Marketing OPPI – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „II. Výzva programu Marketing OPPI“.

 • Termín konání: 4. 3. 2010
 • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese renata.korinkova@czechinvest.org. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

9. 3. 2010 Program Eko-energie – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Program Eko-energie“.

 • Termín konání: 9. 3. 2010
 • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, zasedací místnost F, G    

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese katerina.brunnerova@czechinvest.org, a to nejpozději do 5. 3. 2010. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

11. 3. 2010 Program Školicí střediska – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Program Školicí střediska“.

 • Termín konání: 11. 3. 2010
 • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, zasedací místnost E

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese katerina.brunnerova@czechinvest.org, a to nejpozději do 8. 3. 2010. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

16. 3. 2010 Aktuální Výzvy programů ICT a strategické služby a Potenciál – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Aktuální Výzvy programů ICT a strategické služby a Potenciál“.

 • Termín konání: 16. 3. 2010
 • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, zasedací místnost E    

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese katerina.brunnerova@czechinvest.org, a to nejpozději do 12. 3. 2010. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

16. 3. 2010 Snídaně s hejtmanem Libereckého kraje – Liberec

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na pracovní snídani s hejtmanem Libereckého kraje Stanislavem Eichlerem.

 • Termín konání: 16. 3. 2010
 • Místo konání: Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3, Liberec, salonek Franze Josefa

Více informací v pozvánce.

17. 3. 2010 Výběr dodavatele v OPPI – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Výběr dodavatele v OPPI“.

 • Termín konání: 17. 3. 2010
 • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese renata.korinkova@czechinvest.org, a to nejpozději do 12. 3. 2010. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

23. 3. 2010 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Ústní nad Labem

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

 • Termín konání: 23. 3. 2010
 • Místo konání: Regionální kancelář agentury CzechInvest, Mírové náměstí 34, Ústní nad Labem 

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese marie.mrackova@czechinvest.org nebo na telefonním čísle 475 201 158, a to nejpozději do 19. 3. 2010. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

 Více informací v pozvánce.

23. 3. – 24. 3. 2010 Tři jedinečné pohledy na ICT v podnicích – Jihlava, České Budějovice

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest společně se společností Minerva a CVIS Consulting  si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem „Tři jedinečné pohledy na ICT v podnicích“.

 • Termín konání: 23. 3. 2010 a 24. 3. 2010
 • Místo konání: Jihlava, České Budějovice

Registrovat se můžete na webové stránce společnosti Minerva.

Více informací naleznete v pozvánce.

25. 3. 2010 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Olomouc

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

 • Termín konání: 25. 3. 2010
 • Místo konání: Regionální kancelář agentury CzechInvest, Jeremenkova 40B/17.patro, Olomouc 

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese jana.bosakova@czechinvest.org, a to nejpozději do 22. 3. 2010. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}