Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání – 5. 3. 2014

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání

05.03.2014
Aktuální informace o programech podpory podnikání – 5. 3. 2014

Vyhlášení III. Výzvy v rámci projektu CzechEkoSystem

Dne 3. 3. 2014 byla vyhlášena III. Výzva k předkládání žádostí v rámci projektu CzechEkoSystem. Žadatelé mohou předkládat své žádosti v termínu již od prvního dne vyhlášení, tj. od 3. 3. 2014 do 30. 4. 2014. Na tuto výzvu byla alokována částka 86,8 milionů Kč.
Text III. Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na webových stránkách agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz a www.mpo-oppi.cz.

  • CzechEkoSystem: Projekt je zaměřen na zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Cílem projektu je koordinovaně předat žadateli potřebné informace v podobě specializovaného poradenství.

Aktualizace dokumentu Příloha č. 1 – Postup dle Pravidel pro VD nebo dle Zákona o VZ

V minulých dnech byl aktualizován dokument s názvem Příloha č. 1 – Postup dle Pravidel pro VD nebo dle Zákona o VZ na webových stránkách agentury CzechInvest (sekce Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů). Došlo ke změně limitů pro nadlimitní veřejné zakázky u sektorového zadavatele (z 10 021 tis. Kč bez DPH na 10 489 tis. Kč bez DPH a z 125 265 tis. Kč bez DPH na 131 402 tis. Kč bez DPH v případě stavebních prací).

Kalendář akcí

26. 3. 2014 Výběr dodavatele v OPPI – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Výběr dodavatele v OPPI." Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace se správným postupem a nejčastějšími chybami spojenými s výběrem dodavatele v OPPI.

  • Termín konání: 26. 3. 2014
  • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eliska.matulova@czechinvest.org nejpozději do 24. 3. 2014. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.
Více informací o semináři zde: http://www.czechinvest.org/data/files/vybur-dodavatele-v-oppi-4143-cz.pdf

9. 4. 2014 Žádost o platbu a monitoring projektu – zaměřeno na mzdové náklady – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Žádost o platbu a monitoring projektu - zaměřeno na mzdové náklady." Cílem semináře je seznámit příjemce dotace z Operačního programu Podnikání a inovace s postupem vyplňování Žádosti o platbu a Zpráv z realizace projektu.

  • Termín konání: 9. 4. 2014
  • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eliska.matulova@czechinvest.org nejpozději do 7. 4. 2014. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.
Více informací o semináři zde: http://www.czechinvest.org/data/files/zadost-o-platbu-a-monitoring-projektu-zamureno-na-mzdove-naklady-4144-cz.pdf

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá pro žadatele semináře „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI" a „Výběr dodavatele v OPPI" v jednotlivých regionech České republiky.
Termíny a další informace o seminářích naleznete na webových stránkách CI v sekci Přehled všech akcí.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}