Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání – 18. 3. 2014

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání

18.03.2014
Aktuální informace o programech podpory podnikání – 18. 3. 2014

Aktualizace Pokynů k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

V minulých dnech došlo k aktualizaci dokumentu s názvem Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele. Změny se týkají především kapitoly 4 – Oznámení o zahájení VŘ a zadávací dokumentace. Na straně 10 bylo přidáno následující doporučení:V případech, kdy je poslední den lhůty pro podání nabídek zkrácený, doporučujeme, aby se jednalo o 31. /41. /61. (v závislosti na předpokládané hodnotě zakázky – viz body 15, 16 a 17 PpVD) a pozdější den běhu lhůty.

Dále došlo k úpravě způsobu dokládání kvalifikace. Uchazeči dokládají splnění kvalifikačních předpokladů (dále KP) prostými kopiemi dokladů. Úředně ověřené kopie či originály dokladů je možné požadovat po vítězném uchazeči před podpisem smlouvy (strana 12).

Též bylo na 13. straně upraveno dokládání kvalifikace subdodavatelem. Subdodavatel může plnit za dodavatele profesní KP dle § 54 (vyjma KP dle § 54 písm. a) – výpis z OR nebo jiné obdobné evidence) a technické KP dle § 56.

Poslední úprava byla provedena v kapitole 8 – nejčastější pochybení ve VŘ, kde byly doplněny požadavky základních KP u zakázek nad 50 mil. Kč bez DPH (strana 28).

Výše uvedené změny byly také zapracovány do dokumentu Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI – obecná část, dílu II Výběr dodavatelů.

Kalendář akcí

19. 3. – 8. 4. 2014 Projekt CzechEkoSystem – ČR

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest organizuje semináře k projektu CzechEkoSystem. Začínající firmy se mohou dozvědět důležité informace o III. Výzvě, databázi koučů  a možnostech čerpání podpory z projektu. Možnost zúčastnit se nabízíme v městech Hradec Králové, Brno, Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Liberec, Praha. Bližší informace o termínech, místech konání,  programech a registraci naleznete zde. Účast na semináři je po předchozí registraci bezplatná.

  • CzechEkoSystem: Projekt nabízející malým a středním podnikům specializované poradenství. Začínajícím firmám v oblasti inovačního podnikání pomáhá s rozvojem byznysu a předává jim důležité praktické zkušenosti z komercializace produktů nebo marketingu.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá pro žadatele semináře „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“ a „Výběr dodavatele v OPPI“ v jednotlivých regionech České republiky.

Termíny a další informace o seminářích naleznete na webových stránkách CI v sekci Přehled všech akcí.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777(v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}