Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Burza filantropie přinesla neziskovkám v Pardubickém kraji už 11 milionů korun

Burza filantropie funguje v Pardubickém kraji od roku 2011. Pomáhá nejen zahraničním investorům, ale i místním firmám zapojit se do života města a kraje. Nabízí jim ověřený „produkt“, pomocí kterého mohou uplatňovat principy společenské odpovědnosti. O tom, jak koncept burzy vznikl, postupně dospěl a kam by dále mohl směřovat, jsme si povídali s radním Pardubického kraje pro sociální a neziskový sektor Pavlem Šotolou.

Burza filantropie přinesla neziskovkám v Pardubickém kraji už 11 milionů korun Zdroj: Pavel Šotola, Burza filantropie

Jak Burza filantropie vznikla?

Tento projekt vznikl díky dlouhodobé spolupráci Pardubického kraje s Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP), která zastřešuje neziskové organizace v kraji. Myšlenka vychází z principu propojování veřejné správy, firemního a neziskového sektoru za účelem podpory místních i regionálních projektů neziskových organizací. Jedná se tedy o zcela ojedinělou formu podpory, kterou jsme nastartovali nanečisto v roce 2011, naostro pak v roce 2012, a jsem velmi rád, že máme nástroj – zavedený program, který zaujal již řadu společensky odpovědných firem. Díky tomu se už zrealizovalo mnoho zajímavých projektů.

Na jakém principu burza funguje?

Neziskovky, které se přihlásí, představí své projekty před donátory (sponzory) z řad firem a veřejné správy. Když projekt donátory zaujme, podpoří jej finančně či jinou formou, například poskytnutím vlastních služeb či provedením prací. Velmi cenné je to, že dochází ke vzájemné komunikaci mezi neziskovým sektorem, podnikateli a veřejnou správou, a to nad konkrétními potřebami regionu. Navíc je to příjemné setkání, kde se snažíme vytvořit odlehčenou atmosféru. Neziskovky dělají záslužné věci, na které my nemáme kompetence ani čas.

Záslužné věci, přesto nedosáhnou na klasické formy podpory a dotací, že?

Přesně tak. A právě proto organizujeme Burzu filantropie.

Na co se projekty neziskovek zaměřují?

Jedná se o projekty téměř ze všech oblastí působení neziskového sektoru. Často to jsou projekty z oblasti sociální, na podporu rodin, práce s dětmi, pěstounství, podporu seniorů či zdravotně postižených. Jiné projekty se pak zaměřují na životní prostředí, kulturu či vzdělávání. Donátoři podpořili například projekt Dědečkova dílna, v jehož rámci senioři docházejí do mateřského centra a učí děti řemeslným dovednostem. Díky Spolku archaických nadšenců byla obnovena kaple ve Vysokém lese a Oblastní charita získala podporu na rozvoj pralinkárny, kde se na výrobě pralinek podílejí přímo klienti charity. Díky burze firmy podpořily přes 300 projektů.

O jaké služby a práce se naopak jedná ze strany sponzorů?

Donátoři odeberou nějaké výrobky od neziskovky, například objednají vánoční dárky nebo nakoupí nějaké služby, kupříkladu od tiskárny. Anebo – pokud neziskovka potřebuje nějaké stavení úpravy, tak stavební firma pomůže třeba s rekonstrukcí za menší náklady.

Kolikrát do roka se burza koná?

Burza filantropie se stále rozvíjí. V Pardubickém kraji se pravidelně konají čtyři burzy za rok, jedna v každém okrese. Loni jich bylo dokonce pět – pro velký zájem sponzorů se burza otevřela dvakrát v Pardubicích. Jelikož se snažíme myšlenku donátorství šířit i dále, KONEP uspořádal v posledních dvou letech burzy i v jiných krajích. Konkrétně se jednalo o Jihočeský a Středočeský kraj a Kraj Vysočina.

Jak byste zhodnotil dosavadní výsledky?

Za devět let jejího působení bylo podpořeno 319 prospěšných projektů neziskových organizací ve výši 11 milionu korun. Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že burza přináší neziskovkám nejen finanční prostředky na realizaci potřebných projektů, ale také jim pomáhá profesionalizovat jejich vystupování a prezentaci projektů navenek, což je dnes velmi důležité. Burza je také velkým obohacením i pro samotné podnikatele, kteří tak poznávají neziskový sektor, jeho fungování, společenský význam a vede je to ke společenské odpovědnosti.

Jakou roli v tomto konceptu hraje Pardubický kraj?

Pardubický kraj má v rámci burzy dvě role. Na jedné straně jsme jejími spolupořadateli a na její realizaci každoročně přispíváme částkou přes 100 tisíc korun. Na druhé straně plníme roli donátora. To znamená, že přímo podporujeme prospěšné projekty neziskovek, a to částkou 200 až 250 tisíc korun ročně.

Burza expanduje i za české hranice

Jak se burze aktuálně daří?

K rozvoji přispívá tak zvaný Klub burzy filantropie, který vznikl v roce 2018. Jedná se o neformální platformu, kde se setkávají především zástupci firem, ale i neziskovek. Ti zde mají možnost vyměnit si zkušenosti s filantropickou činností, diskutovat o přínosech Burzy filantropie a hledat další cesty pro vzájemnou spolupráci ve prospěch rozvoje regionu. O burzu je zájem i v zahraničí. Proto jsme na konci roku 2018 zpracovali projekt na přenos zkušeností z burzy do Gruzie.

To ale není první zahraniční úspěch…

Přesně tak. Burza získala v roce 2016 mezinárodní ocenění SozialMarie ve Vídni. Byla zde vyhodnocena jako třetí nejlepší sociální inovace z 280 přihlášených projektů.

Jaké jsou plány pro rok 2020?

Máme v plánu uspořádat čtyři regionální burzy filantropie v Pardubickém kraji. Dvě se budou konat v červnu a dvě v září. Díky zájmu ostatních krajů proběhne burza vůbec poprvé i na Praze 10. Rádi bychom také pokračovali ve spolupráci s Francií a Gruzií, kterou jsme navázali v roce 2019.

Jak spolupracujete s agenturou CzechInvest?

V oblasti společenské odpovědnosti jsme se velmi dobře sladili v pořádání marketingových akcí zejména pro sociální podniky. Dohromady jsme uspořádali Social Market Forum, speed dating sociálních podniků s firmami nebo konferenci na téma sociální podnikání se zaměřením na vzdělávání. Zde bychom chtěli navázat. Společně jsme si stanovili dlouhodobější cíl – chtěli bychom uspořádat roční cyklus vzdělávání, tak zvanou Sociální akademii, kde by firmy dostaly podporu v oblasti podnikání, byznys plánu a marketingu.

Článek vyšel v magazínu Region Report jaro-léto 2019​. Aktualizován byl v březnu 2020. Autorkou je Tereza Všetečková.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}