Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Efektivní spolupráce měst a obcí přispívá k vyššímu tempu hospodářského růstu lokální ekonomiky

Dokazuje to hornorakouský projekt INKOBA

02.03.2020
ČR
Efektivní spolupráce měst a obcí přispívá k vyššímu tempu hospodářského růstu lokální ekonomiky Zdroj: INKOBA Salzkammergut Nord

V Horním Rakousku funguje již dvacet let projekt meziobecní spolupráce Interkommunale Betriebsansiedlung in Oberösterreich (INKOBA). A nutno podotknout, že se mu daří. V rámci 28 společných projektů, do kterých se zapojilo 303 hornorakouských měst a obcí, vzniklo přes 4 tisíce pracovních míst. A vyrostly díky němu obchodní a průmyslové parky různých velikostí – od malých venkovských až po rozsáhlé městské.

Typickým příkladem takové hornorakouské spolupráce je projekt deseti až patnácti obcí, které uzavřou smlouvu o vybudování průmyslové zóny, obchodního či vědeckotechnického parku. Společně pak investují do vybudování infrastruktury či marketingu těchto lokalit tak, aby přilákaly vhodné investory, kteří by zde vytvořili platově a profesně zajímavá pracovní místa pro místní obyvatele.

Přínos do obecní kasy

Výnosy z prodeje pozemků investorům, o které se obce poměrově dělí podle výše vkladu do projektu nebo komunální daně, které v Rakousku platí usídlené firmy obcím, jsou nemalým přínosem pro městské kasy. Velkou přidanou hodnotou takového projektu je také to, že obce společně plánují další navazující infrastrukturu, a to nejen dopravní, ale také vzdělávací. Mohou například lépe plánovat kapacity mateřských a základních škol. Společně také připravují plán dopravní obslužnosti, který vychází vstříc potřebám zasídlených investorů z hlediska mobility pracovní síly v regionu.

Konkrétním a momentálně velmi aktuálním příkladem je spolupráce jedenácti obcí ve sdružení Salzkammergut-Nord (na trase mezi Lincem a Salcburkem). To v červnu 2018 podepsalo smlouvu o vybudování průmyslové zóny v obci Vorchdorf, ve které žije 8 tisíc obyvatel.

Ve spolupráci s agenturou Bussiness Upper Austria, která celý projekt INKOBA odstartovala a stále zastřešuje, sdružení připravuje jak technickou infrastrukturu, tak marketingovou kampaň. Vstup prvních investorů do zóny je plánován na konec roku 2019. Obce očekávají, že zde vznikne přibližně 450 nových pracovních míst. Stejné sdružení současně začíná jednat o přípravě dalšího projektu v obci Ohlsdorf (5 tisíc obyvatel). Společným cílem obcí je diverzifikace pracovních příležitostí na jejich území. Zajímavostí navíc je, že jde o turisticky atraktivní místa.

Jak jsme na tom v Česku?

V České republice tento způsob spolupráce v podstatě neexistuje. Stávající národní programy pro budování průmyslových zón či regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití umožňují, aby žadatelem byla pouze jediná obec, případně svazek obcí (mikroregion).

Mikroregiony se však v oblasti hospodářského rozvoje regionu zaměřují spíše na společné projekty cestovního ruchu, případně na budování infrastruktury pro občanskou vybavenost (typicky společné kanalizace, čističky odpadních vod či přivaděče vody). Meziobecní spolupráce s účelem lákat podnikatelské investice je v tuzemsku spíše výjimečná (doposud všechny žádosti o podporu z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury podaly obce vždy samostatně) a zaměřuje se spíše na měkké projekty. Takovým projektem je kupříkladu Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka.

Projekt INKOBA je pro CzechInvest natolik velkou inspirací, že se bude při přípravách nových podpůrných programů Ministerstva průmyslu a obchodu snažit zohledňovat podporu projektů, o které by v budoucnu mohla žádat i sdružení obcí založená za účelem rozvoje podnikatelských aktivit na svém území.

Článek vyšel v magazínu Region Report jaro-léto 2019​. Autorem je Patrik Reichl.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}