Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Jihomoravský kraj podporuje podnikavost a kreativitu žáků

Podle strategie Evropa 2020 by měli všichni žáci základních a středních škol získat do roku 2020 základní znalosti o podnikání.

Jihomoravský kraj podporuje podnikavost a kreativitu žáků Zdroj: JIC

Touto strategií se však řídí jen velmi málo evropských zemí a výchova k podnikavosti je často pouze okrajovou či dobrovolnou mimoškolní aktivitou. Jihomoravský kraj chce být v této oblasti průkopníkem. S rozvojem podnikatelského ducha mezi žáky základních a středních škol mu pomáhá projekt KaPoDaV.

KaPoDaV, neboli projekt podpory kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, studenty učí finanční gramotnosti, posiluje jejich kompetence k podnikání, vzdělává je v oblasti udržitelného rozvoje a rozvíjí jejich měkké dovednosti. Ty studentům pomáhají nacházet nejlepší řešení s nejméně riziky a zároveň podporují jejich iniciativu a kreativitu.

Jednotlivé oblasti jsou však rozděleny nejen na aktivity, které cílí na samotné žáky, ale i na jejich učitele. Ti mohou ocenit zejména nastavení systému metodické podpory, který spočívá ve vzájemném síťování škol a přenosu příkladů dobré praxe. Tříletý projekt je realizován v rámci implementace Krajského akčního plánu vzdělávání. Odstartoval na podzim 2017 a poběží až do konce října 2020. Zapojit by se do něj mělo až na 60 škol z regionu.

Základem je propojení škol na podnikatelský ekosystém a praktická výuka

Na podnikavosti k udržitelnému rozvoji Jihomoravského kraje se podílí celkem devět organizací. Patří k nim šestice středních škol v pozici tak zvaných lokálních lídrů, kteří vynikají svými aktivitami podporujícími podnikavost a dokážou inspirovat ostatní školy v regionu. Jejich činnosti koordinuje Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno. K dalším partnerům projektu se řadí Jihomoravské inovační centrum (JIC) a yourchance.

Hlavním úkolem JIC je propojovat školy s podnikatelskou sférou a zároveň žákům prakticky představit oblast digitálních technologií a podněcovat je k práci na vlastním nápadu. Za tímto účelem centrum pořádá například pololetní soutěže v otevřené digitální dílně FabLab Brno nebo jednodenní workshopy s názvem Inspirací k podnikání. Na nich se žáci díky příkladům z praxe dozví, co podnikání obnáší, a vyzkouší si metodu brainstormingu, s jehož pomocí pak mohou svůj nápad dále rozvíjet. Na workshopech jsou jim k dispozici zkušení odborníci, kteří pomohou se sestavením jednoduchého byznys plánu. Žáci si závěrem mohou svůj nápad zkusit i odprezentovat.

Yourchance garantuje zejména aktivity v oblasti praktické výuky a finanční gramotnosti. Školám pomáhá uplatnit nové nástroje výuky, vzdělávat učitele a hledat cesty, jak upravit učební plán či školní vzdělávací program tak, aby rozvoj finanční gramotnosti a podpora podnikavosti byly trvalým a systémově uchopitelným tématem. K aktivnímu zapojení žáků přispívají interaktivní formy výuky a projektové dny, během kterých si žáci mohou vyzkoušet řízení vlastního podniku – Školní žákovské firmy – nebo se zapojit do soutěže Rozpočti si to. Školy, které splní dané podmínky, navíc získají certifikát Finančně gramotná škola. Lipka zaštiťuje aktivity, které se věnují udržitelnému rozvoji a rozvoji měkkých dovedností, jako jsou kupříkladu podnikatelské kompetence. Jedná se například o koncept Škola pro udržitelný rozvoj (žáci navrhují zlepšení okolí školy, záměr řeší společně s komunitou a učí se tak základům komunitního plánování), Ekoškola (ekotým analyzuje stav školy a rozhoduje, na kterou oblast zlepšení se v daném období zaměří) nebo Jedlá zahrada (žáci spolurozhodují o podobě a úpravách školní zahrady, kterou společně budují, a plody dodávají například do školní jídelny).

Článek vyšel v magazínu Region Report jaro-léto 2019​. Autorkou je Hana Šindelková (Radová).

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}