Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Informace pro občany Ukrajiny na území ČR

Víza, pobyty, zaměstnanecké karty přehledně

02.03.2022
Informace pro občany Ukrajiny na území ČR

Informace pro občany Ukrajiny na území ČR

Zaměstnanecké karty, modré karty, dlouhodobá víza

Dlouhodobá pobytová oprávnění zůstávají v platnosti a k jejich prodloužení dochází standardním způsobem. Žádost o prodloužení se podává na území ČR pracovišti OAMP nejpozději poslední den platnosti pobytu či víza.

Krátkodobé pobyty

Bezvízový pobyt

 • Občané Ukrajiny mohou na území ČR pobývat po dobu 90 dnů bez víz. Bezvízový pobyt neopravňuje k zaměstnání
 • Občané Ukrajiny mohou přicestovat do ČR bez víz s biometrickým pasem. ČR povoluje vstup i cizincům bez biometrických pasů (je třeba součinnost států na vnější hranici schengenského prostoru)
 • občané Ukrajiny mohou podat žádost o speciální vízum na pracovištích OAMP MV ČR

Schengenská víza (např. účel zaměstnání)

 • Opravňují k pobytu 90 dní
 • Po vypršení platnosti krátkodobého pobytu (uplynutí 90 dní) nemusí občané Ukrajiny vycestovat.
 • Pokud 90denní legální pobyt ( schengenská víza, mimořádné pracovní vízum) vyprší za méně než 14 dní dostavte se na pracoviště OAMP MV ČR a požádejte o SPECIÁLNÍ VÍZUM. (UKR verze)

Pro občany Ukrajiny s podanou a nerozhodnutou žádostí o pobytové oprávnění

Žádost o dlouhodobé vízum – bude stanoven náhradní zastupitelský úřad pro vyzvednutí víza po dobu uzavření zastupitelských úřadů na Ukrajině
Žádost o dlouhodobý pobyt – řízení bude dokončeno na území ČR a rozhodnutí si převezmete na pracovišti OAMP MV ČR.
 

Pro občany Ukrajiny přijíždějící na území ČR bez víza

Vstup je umožněn držitelům biometrického pasu a pobyt 90 dní bez víza je možný. Musíte se zaregistrovat na Policii ČR – oddělení pobytu cizinců – cizinecká policie
Občané Ukrajiny, kteří nemají zajištěné ubytování u rodiny či známých v ČR kontaktujte Registrační humanitární středisko Vyšní Lhoty, adresa: Vyšní Lhoty 234, 739 51, kde vám bude poskytnuta další asistence.

Speciální dlouhodobé vízum pro občany Ukrajiny

S vydaným speciálním vízem je možné žádat o povolení k zaměstnání. Zaměstnavatel musí zveřejnit volné pracovní místo (bez testu trhu práce). S cizincem musí být uzavřena pracovní smlouva, která je přílohou žádosti o povolení k zaměstnání. Více informací.

Mobilizace na Ukrajině – povolávací rozkaz a pracovněprávní souvislosti

V případě, že občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o poskytnutí pracovního volna, jde podle našeho názoru o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za dobu trvání překážky v práci nepřísluší (ledaže by ji zaměstnavatel poskytl nad rámec zákona). Zaměstnanec je podle § 206 zákoníku práce povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci bez zbytečného průtahu a rovněž je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu). Záleží na zaměstnanci, zda o pracovní volno požádá. Zákon nestanoví formu žádosti – může být písemná nebo ústní.

S ohledem na to, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, není zde dán výpovědní důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele.

Pomoc občanům Ukrajiny přijíždějícím na území ČR

Seznam neziskových organizaci
Centra pro integraci cizinců
Zaměstnavatelé zahraničních zaměstnanců z Ukrajiny nabízejí pomoc. (připravujeme)

 

Linka Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny +420 974 801 802
e-mailová adresa: afc-visa@czechinvest.org

 

Zdroje a odkazy:

Ministestvo vnitra 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí 

Informace pro občany Ukrajiny na území ČR - leták CZ /leták UA

 

Допомога Україні

 
Інформація для громадян України в Чехії
Робочі карти, сині карти, довгострокові візи
Довгострокові дозволи на проживання залишаються дійсними і продовжуються стандартним способом. Заява про продовження подається в Чеській Республіці у відділення Департаменту з питань притулку та міграційної політики (OAMP) не пізніше останнього дня дії перебування або візи.

Короткочасне перебування
Безвізове перебування

 • Громадяни України можуть перебувати в Чехії без віз протягом 90 днів. Безвізове перебування не дає права працювати
 • Громадяни України можуть приїхати до Чехії без віз за біометричним паспортом. Чехія також дозволяє в'їзд іноземцям без біометричних паспортів (потрібна співпраця держав на зовнішньому кордоні Шенгенської зони)
 • Громадяни України можуть подати заяву на спеціальну візу у відділеннях Департаменту з питань притулку та міграційної політики МВС ЧР (OAMP MV ČR)
Шенгенська віза (наприклад, мета - працевлаштування)
 • Дає право перебувати на території протягом 90 днів
 • Після закінчення короткочасного перебування (90 днів) громадянам України не обов’язково виїжджати з країни.
 • Якщо 90-денний законний термін перебування (шенгенська віза, спеціальна робоча віза) закінчується менш ніж за 14 днів, приходьте у відділення OAMP MV ČR і подайте заяву на СПЕЦІАЛЬНУ ВІЗУ. (UKR версія)

Для громадян України, які подали заяву на отримання дозволу на проживання і чекають результату

Заява на довгострокову візу – на період закриття посольств в Україні буде призначено альтернативне посольство для отримання візи
Заява на довгострокове проживання – процедура буде завершена в Чеській Республіці і рішення Ви зможете отримати у відділенні OAMP MV ČR.

 

Для громадян України, які прибувають до ЧР без візи

Власникам біометричного паспорта буде дозволено в’їзд та 90-денне безвізове перебування. Ви повинні зареєструватися у Поліції Чеської Республіки - відділ у справах перебування іноземців - Поліція у справах іноземців
Громадяни України, які не мають забезпеченого житла у родичів чи знайомих в Чеській Республіці, звертаються до Реєстраційного гуманітарного центру Вишні Лготи за адресою: Вишні Лготи 234, 739 51де Вам буде надано подальшу допомогу.

Спеціальна довгострокова віза для громадян України

За наявності спеціальної візи можна подати заяву на отримання дозволу на працевлаштування. Роботодавець повинен оприлюднити вакансію (без перевірки ринку праці). З іноземцем необхідно укласти трудовий договір, який додається до заяви про отримання дозволу на працевлаштування. Більше інформації.

Мобілізація в Україні – повістка та трудово-правовий контекст

У разі, якщо громадянин України, який є працівником чеського роботодавця, подає заяву на відпустку у зв’язку з отриманою ним повісткою на військову службу, на нашу думку, це є інша неназвана важлива особиста перешкода для роботи відповідно до ст. 199 КЗпП і роботодавець у цьому випадку зобов'язаний виправдовувати відсутність працівника на роботі. Працівники не мають права на компенсацію заробітної плати від роботодавця за час дії перешкоди для роботи (за винятком випадків, коли роботодавець надає її не дивлячись на закон). Відповідно до статті 206 КЗпП працівник зобов’язаний невідкладно повідомити роботодавця про перешкоду для роботи, а також зобов’язаний довести роботодавцеві існування перешкоду (наприклад, показати отриману повістку). Чи подавати заяву на відпустку вирішує працівник самостійно. Форма заяви законодавчо не визначена – вона може бути письмовою чи усною.
Враховуючи те, що роботодавець зобов’язаний виправдати відсутність працівника на роботі, то підстав для припинення трудових відносин з боку роботодавця немає.
 

Допомога громадянам України, які прибувають до Чехії

Список неприбуткових організацій
Центри інтеграції іноземців
Допомогу пропонують роботодавці іноземних працівників з України. (готуємо)

 
Лінія МВС для громадян України 420 974 801 802
адреса електронної пошти: afc-visa@czechinvest.org
 

Ресурси та посилання:

Міністерство внутрішніх справ 
Міністерство праці та соціальних справ
Міністерство закордонних справ 
Інформація для громадян України в Чехії - листівка CZ /листівка UA

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}