Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Agentura CzechInvest uzavřela poslední kolo programu Profese

Ve středu 7. června oficiálně skončilo přijímání žádostí do třetího kola programu Profese. O dotace na odborné školení svých zaměstnanců mohly české firmy ze zpracovatelského sektoru, průmyslových a environmentálních služeb žádat od 7. dubna. O zhruba 70 milionů korun se ve třetím kole uchází celkem 147 podnikatelů. Víc než polovinu žádostí přitom obdržely regionální kanceláře CzechInvestu na Moravě.

08.06.2006
Agentura CzechInvest uzavřela poslední kolo programu Profese

Peníze jsou určeny na specifické vzdělávání směřující k růstu kvalifikace, rozšiřování znalostí a dovedností zaměstnanců v technických profesích, pracovníků odpovědných za řízení a rozvoj lidských zdrojů a také na vzdělávání zaměstnanců v oblasti životního prostředí. Podnik může získat příspěvek v rozsahu 35 - 70 % z uznatelných nákladů v závislosti na velikosti firmy a charakteru podpory. Minimální výše dotace na jeden projekt je 80 tisíc korun, maximální pak nepřesáhne 3 miliony. Mezi uznatelné náklady patří například honorář školitele, nájem učebny nebo nákup studijních materiálů a pomůcek.

Program Profese je součástí Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a celkem na něj bylo alokováno 256,5 milionu korun. Tři čtvrtiny z této částky financuje Evropský sociální fond, zbytek stát," upřesňuje Tomáš Hruda, generální ředitel CzechInvestu, a dodává: „V minulých dvou kolech podaly firmy téměř 220 projektů. V prvním si 76 úspěšných žadatelů rozdělilo přes 81 milionů korun, ve druhém kole pak bylo na 99 projektů uvolněno celkem 103 milionů. Rekordní zájem o dotace ve třetím kole svědčí o tom, že naši podnikatelé už neinvestují jen do technologického vybavení svých firem, ale stále více se zaměřují na kvalitu zaměstnanců. Nejvíce se tento trend projevil v Moravskoslezském kraji, kde se počet žádostí oproti prvnímu kolu ztrojnásobil."

VÍCE O PROGRAMU PROFESE

Přehled žádostí o dotace z programu Profese, které přijaly regionální kanceláře CzechInvestu v jednotlivých kolech.

kraj
počet předložených žádostí v jednotlivých kolech
I.kolo
II. kolo
III. kolo
Jihočeský
5
5
8
Karlovarský
2
0
0
Královéhradecký
6
9
4
Liberecký
3
1
4
Středočeský
8
12
10
Ústecký
2
6
6
Vysočina
8
8
3
Plzeňský
3
5
13
Pardubický
7
5
16
Jihomoravský
18
22
25
Moravskoslezský
11
14
32
Olomoucký
16
14
6
Zlínský
14
13
20
celkem podáno projektů
103
114
147
počet podpořených projektů
76
99
vyhodnocuje se
celkem přiznáno na dotacích (v Kč)
81 368 940,-
103 000 000,-
vyhodnocuje se