Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Evropská unie a stát dají pardubické Synthesii 50 milionů na výrobu Oxycelulózy

Vyvrcholil jeden z největších projektů v programu Inovace - výstavba nového provozu na výrobu oxycelulózy v Synthesii Pardubice. Celý projekt přijde na víc než 150 milionů korun, přičemž třetinu z této částky získala firma jako dotaci z Operačního programu Průmysl a podnikání.

22.06.2006
Evropská unie a stát dají pardubické Synthesii 50 milionů na výrobu Oxycelulózy

„Synthesia zažádala o příspěvek v prvním kole programu Inovace, který je zaměřen na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií či služeb. Z 216 tehdy podaných projektů jich uspělo 67 a celkem byly žadatelům přislíbeny dotace převyšující 1,2 miliardy korun," říká generální ředitel CzechInvestu Tomáš Hruda.

V novém provozu se budou vyrábět deriváty oxidované celulózy, které mají díky svým stahujícím baktericidním a hojivým účinkům široké možnosti využití ve zdravotnictví, farmacii nebo v kosmetickém a potravinářském průmyslu. Použité technologie byly za tímto účelem vyvinuty ve spolupráci s pardubickou univerzitou a Výzkumným ústavem organických syntéz.

„Jde o jeden z největších projektů podpořených z programu Inovace. Firma ho brala od začátku velmi vážně a při přípravě podkladů k žádosti o dotaci s námi konzultovala všechny důležité kroky. Dnes nový provoz otevřela a už zbývá jen podat žádost o platbu," doplňuje Jan Vanýsek, regionální projektový manažer z Regionální kanceláře CzechInvestu pro Pardubický kraj.

VÍCE O PROGRAMU INOVACE

Program Inovace byl poprvé vyhlášen v polovině roku 2004. Zájem podnikatelů však předčil očekávání, a proto Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR loni v červnu pozastavilo příjem dalších žádo-stí. V prvním kole podaly firmy celkem 216 projektů. Schváleno a podpořeno bylo 67 z nich a dohromady jim byly přislíbeny dotace za téměř 1,2 miliardy korun.

V rámci druhého kola Inovací podávali podnikatelé projekty od 3. do 28. dubna letošního roku. Celkem se na regionálních kancelářích CzechInvestu sešlo 113 žádostí, které nyní prochází procesem hodnocení. Výsledky budou známé na podzim.

Finanční podporu od tří do pětadvaceti milionů korun mohly z programu získat firmy bez omezení velikosti. Maximální výše dotace byla 46 % uznatelných nákladů. Peníze poslouží například k nákupu strojů a zařízení, na rekonstrukce a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nebo pokrytí nákladů na publicitu. Malí a střední podnikatelé je navíc mohou použít také na zaplacení konzultantských služeb.