Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Vědeckotechnický park v Hradci Králové slavnostně otevřen

Obecně prospěšná společnost Technologické centrum Hradec Králové (TC HK) dnes slavnostně otevřela vědeckotechnický park, jehož cílem je poskytnout kvalitní zázemí pro rozvoj podnikatelské činnosti v regionu.

24.06.2008
Vědeckotechnický park v Hradci Králové slavnostně otevřen

Statutární město Hradec Králové získalo na výstavbu parku dotaci z Operačního programu Průmysl a podnikání. Celkové náklady na realizaci projektu vědeckotechnického parku dosáhly téměř 87 milionů korun, dotace z evropského programu Prosperita činila necelých 63 milionů korun.

Od července budou moci talentovaní podnikatelé využít zázemí moderního centra služeb, které vzniklo z chátrající budovy stravovacího objektu v areálu bývalého vojenského letiště v Hradci Králové. „Vybudování vědeckotechnického parku z objektu bývalé jídelny pro vojenskou osádku na královéhradeckém letišti je dalším úspěšným příkladem regenerace zanedbaných
a nevyužívaných nemovitostí, takzvaných brownfieldů,“ hodnotí úspěšnou přeměnu Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.

Nově otevřené Technologické centrum, které je členem národní sítě vědeckotechnických parků, nabízí zájemcům možnost využití moderně vybavených prostor. Vedle technického zázemí mohou podnikatelé počítat s přítomností poskytovatelů doplňkových služeb, k dispozici jim budou účetní a daňoví poradci, právníci, patentový zástupce, marketingový poradce, dotační poradce a další.

Zástupci technologického centra věří, že působení parku příznivě ovlivní příliv investic s vysokou přidanou hodnotou a tvorbu vysoce kvalifikovaných pracovních míst v regionu. „Tak jako každý vědeckotechnický park, i my se snažíme profilovat do určitého sektoru s konkrétní vazbou na vzdělávací, vědeckovýzkumné instituce a firmy regionu. Zaměření TC HK směřuje zejména do oblasti informačních a komunikačních technologií, jejichž stálý rozvoj ovlivňuje a bude ovlivňovat téměř všechny oblasti lidské činnosti. V současnosti nejintenzivněji spolupracujeme s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, jež je od samého počátku naším důležitým partnerem, a řadou regionálních firem, s nimiž usilujeme o formální založení Hradeckého IT klastru – HITklastr,“ dodává Martin Dittrich, výkonný ředitel TC HK.

logo OPPPVětšinu nákladů na realizaci projektu vědeckotechnického parku v Hradci Králové pokryla dotace ze strukturálních fondů, které ze 75% pochází z rozpočtu EU a z 15% z národního rozpočtu České republiky. Částku 63 milionů korun získali královéhradečtí z již ukončeného programu Prosperita, který byl v programovacím období 2004 - 2006 součástí Operačního programu Průmysl a podnikání. Program Prosperita měl mimo jiné za cíl podporu procesu zakládání, činnosti a rozvoje vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií. Právě tyto instituce mají potenciál vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem zaměřených na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

logo EEIProgram Prosperita má v programovacím období 2007-2013 svého stejnojmenného nástupce. Také nyní patří k podporovaným aktivitám zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a nově i vytváření sítí business angels, které podněcují vznik a rozvoj inovativních firem. V současné době mohou zájemci o dotaci z programu Prosperita posílat agentuře CzechInvest předběžné registrační žádosti, příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 28. srpna 2008 a potrvá do 31. července 2009.

Veškeré informace o Operačním programu Podnikání a Inovace jsou zveřejněny na internetových stránkách agentury CzechInvest www.czechinvest.org, zájemci o evropské programy se mohou informovat také telefonicky na Zelené lince 800 800 777 o programech podpory podnikání, která je jim k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin. Své otázky mohou posílat i emailem na adresu programy@czechinvest.org.

 

Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Králová, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kralova@czechinvest.org


KONTAKT NA TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ:
Martin Dittrich, výkonný ředitel, tel./fax: +420 495 260 630, email: martin.dittrich@tchk.cz, www.tchk.cz