Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Více než miliardu korun si mezi sebe rozdělí 69 podniků

Nové žádosti mohou podnikatelé agentuře CzechInvest posílat do konce září 2009.

26.06.2008
Více než miliardu korun si mezi sebe rozdělí 69 podniků

logo OPPIAgentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhodnotila projekty, které se ucházely o dotace v první výzvě programu Potenciál. Úspěšní žadatelé si mezi sebe rozdělí částku 1,1 miliardy korun. Program Potenciál je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Příjem žádostí a celkovou administraci dotací provádí agentura CzechInvest.

Cílem programu Potenciál je podporovat zvyšování počtu podniků, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Podporu mohou společnosti získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. „Jak již napovídá sám název, cílem tohoto programu je zvýšit potenciál podnikatelských subjektů působících na českém území a usnadnit jim tím cestu k úspěchu v evropské i celosvětové konkurenci,“ shrnuje cíle programu Potenciál Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest.

logo EEIPůvodní alokace na první výzvu programu Potenciál činila 600 milionů korun. Vzhledem k vysokému zájmu podnikatelů o tento program postupně schválil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman navýšení celkové částky o pět set miliónu korun na konečných 1,1 miliardy korun. První výzvu pro podávání žádostí v rámci programu Potenciál vyhlásilo MPO 25. dubna 2007, registrační žádosti mohli zájemci o dotaci posílat agentuře CzechInvest od června do konce roku 2007. Čas pro podávání plných žádostí byl vymezen od srpna 2007 do konce února 2008.

V rámci první výzvy bylo agentuře CzechInvest doručeno 113 plných žádostí o dotaci, v nichž podnikatelé celkově požadovali 1,9 miliardy korun. Nárok na přidělení dotace posuzovalo 13 hodnotitelských komisí, které na základě předem stanovených kritérií podpořily 69 předkládaných projektů. Všechny podniky, které poslaly žádost o dotaci v první výzvě, jsou v současné době seznamovány s výsledky hodnocení. Zároveň probíhá vydávání rozhodnutí o poskytnutých dotacích úspěšným projektům.

Od března 2008 do konce září příštího roku mohou zájemci o dotaci z programu Potenciál posílat své registrační žádosti v rámci druhé výzvy. Úspěšní žadatelé si mezi sebe tentokrát rozdělí 2,58 miliardy korun. Pozitivní změnou oproti již uzavřené první výzvě je rozšíření skupiny možných žadatelů. Vedle malých a středních firem mohou nyní na dotaci dosáhnout i velké podniky.
„Dotaci mohou získat i začínající podniky, které mají za sebou mateřskou společnost či jiný subjekt s rozhodujícím vlivem, jež má uzavřené minimálně dvouleté účetní období. Podniky se tak díky programu mohou stát konkurenceschopnějšími již na začátku svého životního cyklu,dodává Rudyšarová.

Aktuální výzvy ke všem programům v rámci OPPI jsou vyhlašovány postupně formou kolových, případně kontinuálních výzev k příjmu žádostí o podporu. Podrobné informace k výzvám žadatelé najdou na internetových stránkách agentury CzechInvest (www.czechinvest.org). K dispozici je také Zelená informační linka 800 800 777 o programech podpory podnikání, a to každý všední den od 9 do 13 hodin. Kromě toho mohou zájemci o evropské programy posílat své otázky i emailem na adresu programy@czechinvest.org . Osobní či telefonické konzultace poskytuje síť 13 regionálních kanceláří agentury CzechInvest každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hod. Regionální kanceláře jsou umístěny v každém krajském městě, seznam je možné stáhnout na http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare .

 


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Králová, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kralova@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies