Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

17. 6. 2015 - Aktuální informace o programech podpory podnikání

17.06.2015
17. 6. 2015 - Aktuální informace o programech podpory podnikání

Aktualizace dokumentů v programu Rozvoj – Výzva III – II. prodloužení

Dne 15. 6. 2015 byl aktualizován text Výzvy a specifická část Pokynů v programu Rozvoj – Výzva III – II. prodloužení. Došlo ke změnám termínů, které se týkají doby realizace projektu. Termín ukončení realizace projektů v této výzvě je 31. 12. 2015, konečný termín pro předkládání poslední žádosti o platbu je 31. 1. 2016.

Text Výzvy v programu Rozvoj – Výzva III – II. prodloužení včetně všech příloh je k dispozici zde.


Nové přílohy v programu ICT a sdílené služby – Výzva I

V minulých dnech byly doplněny přílohy ve vyhlášené Výzvě v programu ICT a sdílené služby. Byla zveřejněna Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část. Pravidla obsahují mj. popis postupu podání předběžné žádosti v programu ICT a sdílené služby - Výzva I v aplikaci IS KP14+.

Dále byly zveřejněny osnovy podnikatelských záměrů pro jednotlivé podporované aktivity, formulář Výkaz pracovních pozic projektu a Tabulka RPJ.

Veškeré přílohy k programu ICT a sdílené služby – Výzva I včetně textu Výzvy jsou k dispozici zde.


Nová příloha v programu Inovace – inovační projekt – Výzva I

V minulých dnech byla zveřejněna Příručka způsobilých výdajů v programu Inovace – inovační projekt – Výzva I.

Příručka je k dispozici zde spolu s textem Výzvy a ostatními přílohami.


Nová příloha v programu Spolupráce - Klastry – Výzva I

Dne 17. 6. 2015 byla zveřejněna Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část. Pravidla obsahují popis postupu podání předběžné žádosti v programu Spolupráce – Klastry – Výzva I v aplikaci IS KP14+.

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část je k dispozici zde spolu s textem Výzvy  a ostatními přílohami.


Upozornění pro žadatele v programu Nemovitosti – Výzva I

Odstávka registrací do Národní databáze brownfieldů pro potřebu OP PIK

V termínu od 18. 6. 2015, 9.00 do 22. 6. 2015, 12.00 nebude možné registrovat nemovitosti pro potřeby OP PIK. Bude probíhat migrace údajů do nového systému, které byly vloženy do 9:00 dne 18. 6. 2015, na registrace po tomto datu nebude brán zřetel. Nekompletní záznamy, které nebudou dostatečně vyplněné, nebo k nim neobdržíme email s informací, že jsou pro potřeby OP PIK, budou vymazány.


Registrace se znovu otevřou 22. 6. 2015 ve 12.00. Nový odkaz na registrační formulář i další potřebné informace naleznete na www.brownfieldy.cz.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}