Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

CzechInvest zprostředkoval během 1. pololetí 2006 investice za více než 70 miliard korun

Celkem 84 nových investičních projektů, zahraničních i tuzemských, zprostředkovala během první poloviny roku 2006 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Díky těmto investičním projektům v hodnotě přesahující 70 miliard korun bude v nejbližších letech v České republice vytvořeno více než 17,5 tisíce nových pracovních míst.

19.07.2006
CzechInvest zprostředkoval během 1. pololetí 2006 investice za více než 70 miliard korun

„Oproti stejnému období loňského roku vzrostl počet projektů o 14, množství přislíbených pracovních míst o 9,5 tisíce a celková investiční hodnota stoupla dokonce o 45 miliard korun," říká Tomáš Hruda, generální ředitel agentury CzechInvest. „Z celkového součtu projektů je 21 s vysokou přidanou hodnotou, tedy investice do strategických služeb nebo technologických center."

Většinu investic se daří směrovat do krajů s velkou nezaměstnaností. Moravskoslezský region byl atraktivní pro 20 investorů (37,8 miliardy Kč) a Ústecký si zvolilo 18 společností (7,4 miliardy Kč).

Zlepšuje se i struktura projektů v rámci jednotlivých odvětví. Stále je silně zastoupen sektor automobilový a strojírenský, ale i zde je patrný posun ke složitějším a odbornějším výrobám. Investoři u nás budují nové výrobní závody s nejmodernějšími technologiemi a špičkovými standardy, které jsou tím pádem často vyšší než u jejich dříve postavených poboček v západní Evropě," upozorňuje Tomáš Hruda.

Nejpříznivějším dokladem o rozvoji naší ekonomiky je skutečnost, že vůbec poprvé se na prvním místě v počtu nových projektů umístili investoři pocházející z České republiky (23 projektů). Následuje tradičně silné Německo (19 projektů) a třetí místo zaujímá USA (10 projektů). Například v Moravskoslezském kraji patří připravované projekty českých firem zároveň k těm největším. Společnost Vítkovice Cylinders, která se specializuje na výrobu vysokotlakých láhví určených pro přestavbu motorových vozidel na pohon LPG, připravuje investici ve výši přibližně 1 miliardy korun a vytvoří nejméně 114 nových pracovních míst. Další českou firmou, které se daří, jsou Ostravské opravny a strojírny. Plánují proinvestovat až 430 miliónů korun. Díky rozšíření a modernizaci v závodu vznikne dalších 170 pracovních míst. Firma patří mezi největší výrobce železničních nákladních kolejových vozidel a náhradních dílů. Třetím příkladem úspěšné české firmy je společnost Finidr, která dá práci 186 lidem. Její investice v Českém Těšíně dosáhne až ke 482 miliónům korun a bude zde vyrábět měkké a tvrdé knižní vazby.

„Za dva největší úspěchy uplynulého pololetí bych označil získání investice automobilky Hyundai a dále vstup prvního strategického investora IPS Alpha na zónu Žatec-Triangle. Obě investice jsou velice silným impulsem pro restrukturalizaci daných regionů," dodává Tomáš Hruda.

Během své existence se agentura CzechInvest podílela na 687 investičních projektech v celkové hodnotě přesahující 520 miliard korun.Díky těmto investicím v České republice již vzniklo nebo v nejbližších letech vznikne více než 141 tisíc přímých pracovních míst. Ve světovém žebříčku investiční atraktivity zpracovávaném každoročně společností Ernst&Young figuruje Česká republika na sedmém místě, a to za takovými giganty jako jsou USA nebo Čína.

Přehled největších investorů za první pololetí roku 2006

Investor Sektor Země původu
Investice (mil. Kč)

 

Pracovní místa

 

Kraj

 

Místo

 

Hyundai Motor Company

 

automobilový

 

Korea 30 000 3 000
Moravskoslezský

 

Nošovic
Automotive Lighting Reutlingen

 

součástky pro automobilový průmysl

 

Německo 2 613,5 632 Vysočina Pávov
IPS Alpha Technology

 

elektronické zařízení

 

Japonsko 2 600 2 000 Ústecký Žatec
VÍTKOVICE CYLINDERS

 

kovozpracující

 

Česká republika 1 000 114 Moravskoslezský
Moravská Ostrava

 

Behr

 

součástky pro automobilový průmysl

 

Německo 500 130 Moravskoslezský Mošnov