Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Roční bilance podnikatelského inkubátoru v Olomouci: devět firem a tři desítky zaměstnanců

Prostory za zvýhodněnou sazbu nájemného, balíček konzultačních služeb zdarma či zprostředkování kontaktů na soukromé investory, nejen to nabízí začínajícím podnikatelům Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého (VTP UP).

03.07.2008
Roční bilance podnikatelského inkubátoru v Olomouci: devět firem a tři desítky zaměstnanců

logo OPPPZa rok existence se v něm usídlilo devět inovativních firem nejčastěji z oblasti nanotechnologií, biotechnologií či farmacie, které dohromady zaměstnávají 28 lidí. Vzniku olomouckého inkubátoru pomohla dotace přesahující osm miliónů korun z programu Prosperita.

Inkubátor nabízí začínajícím podnikatelům vedle zvýhodněného pronájmu kancelářských a výrobních prostor v blízkosti Univerzity Palackého v Olomouci také balíček konzultačních služeb, který zahrnuje 32 hodin práce konzultanta zdarma. Své poradenské služby poskytuje podnikatelský inkubátor všem firmám v Olomouckém kraji. Podnikatelé zde mohou konzultovat své žádosti o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace a mohou využít také následný dohled nad povinnostmi, které z přijetí dotací plynou. Klienti inkubátoru ocení také síť kontaktů na soukromé investory, takzvané business angels, kteří mohou začínajícím podnikatelům pomoci s financováním jejich podnikatelských záměrů.

logo EEI„Součinnost podnikatelského inkubátoru s výzkumnou institucí takového formátu, jakou je Univerzita Palackého v Olomouci, je pro začínající podnikatele skvělým odrazovým můstkem pro vybudování dobré pozice v české a celosvětové konkurenci firem,“ upozorňuje na kvalitní zázemí inkubátoru Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest.

Prostory inkubátoru jsou rok od jeho slavnostního otevření zaplněny ze 60 procent. Firmy, které se v něm chtějí usídlit, musí splnit přísná kritéria. „Při výběru firem jsme velmi důslední. Kancelář nebo prostor pro malou výrobu za výhodné nájemné dostane pouze firma s ojedinělým nápadem nebo zaměřením.říká Jiří Herinek, ředitel VTP UP. „Přednost dáváme firmám, které při své činnosti využijí zázemí laboratoří VTP UP a dalších pracovišť univerzity,“ dodává Herinek.

Nejen díky širokému spektru svých služeb získal Podnikatelský inkubátor VTP UP ocenění „Podnikatelský projekt roku 2006“ v kategorii Podnikatelský inkubátor. Soutěž každoročně pořádají agentura CzechInvest se Sdružením pro zahraniční investice AFI. Komise ocenila snahu zvýšit konkurenceschopnost podnikání v olomouckém regionu a podporu inovací díky napojení podnikatelského prostředí na vědeckovýzkumné kapacity Univerzity Palackého v Olomouci.

K financování vzniku Podnikatelského inkubátoru VTP UP ve velké míře přispěla dotace z programu Prosperita, který byl v programovacím období 2004-2006 součástí Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). Z celkových uznatelných nákladů projektu, které přesáhly 11 milionů korun, bylo pomocí dotace proplaceno 8,2 milionu korun, tedy 75 procent uznatelných nákladů. Přes 2,7 milionů korun (25 procent uznatelných nákladů) zaplatil Krajský úřad Olomouckého kraje. Neuznatelné náklady byly financovány z rozpočtu Univerzity Palackého v Olomouci.

I v programovacím období 2007-2013, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, mohou podnikatelé dosáhnout na dotace z programu Prosperita, který navazuje na svého stejnojmenného předchůdce z období 2004-2006. K podporovaným aktivitám programu Prosperita patří zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a nově i vytváření sítí business angels, které podněcují vznik a rozvoj inovativních firem. Zájemci o dotaci z programu Prosperita mohou nyní agentuře CzechInvest posílat předběžné registrační žádosti, příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 28. srpna 2008 a potrvá do 31. července 2009.

 

Veškeré informace o Operačním programu Podnikání a inovace jsou zveřejněny na internetových stránkách agentury CzechInvest www.czechinvest.org, zájemci o evropské programy se mohou informovat také telefonicky na Zelené lince 800 800 777 o programech podpory podnikání, která je jim k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin. Dotazy lze zasílat i emailem na adresu programy@czechinvest.org. Osobní či telefonické konzultace poskytuje také síť 13 regionálních kanceláří agentury CzechInvest každý pracovní den od 8 do 17 hodin.
Kontakty a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách agentury CzechInvest www.czechinvest.org/regionalni-kancelare.

 

Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Králová, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kralova@czechinvest.org

 


Kontakt na podnikatelský inkubátor VTP UP:

Jiří Herinek, ředitel VTP UP, tel: +420 585 631 400, fax: 585 631 420, email: jiri.herinek@upol.cz
www.vtpup.cz; www.prijdterustknam.cz; www.vyzkumprofirmy.cz