Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

NonStop Recruitment rozšiřuje pobočku v Pardubicích

Na expanzi získala firma více než 38 milionů korun z evropských dotací.

30.07.2012
NonStop Recruitment rozšiřuje pobočku v Pardubicích

Česká pobočka britské firmy NonStop Recruitment v Pardubicích se rozšiřuje. Centrum sdílených služeb pro nábor a oblast lidských zdrojů se bude věnovat i dalším ekonomickým oblastem a zaměřovat na zvýšení efektivity interních procesů. Náklady na zavedení nového modelu sektorové a geografické specializace jsou 65 milionů korun, více než polovinu částky pokryje dotace z Operačního programu Podnikání a inovace. Už v březnu se část firmy přestěhovala do nových prostor, další růst předpokládá mimo jiné vytvoření 50 nových pracovních míst.

logo OPPI„Česká republika je pro centra sdílených služeb velmi vhodnou lokalitou díky své strategické poloze, odkud je zásluhou rozvinuté silniční a železniční sítě i leteckých cest dobré napojení na ostatní státy Evropy. Investory sem rovněž láká kvalifikovaná a jazykově dobře vybavená pracovní síla,“ konstatuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

logo EEI.CZ„Na projekt rozšíření centra strategických služeb byla firmě NonStop Recruitment schválena dotace více než 38 milionů korun, a to z programu podpory ICT a strategické služby,“ říká náměstek pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje ministerstva průmyslu a obchodu Martin Frélich a dodává: „V loňském roce požádalo o podporu z tohoto programu celkem 163 projektů, přiznány byly dotace v celkové výši 1,7 miliardy korun.“

„Firma úspěšně žádala o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace už podruhé. Poprvé získala dotaci více než 35 milionů korun na vznik a rozvoj centra sdílených služeb, díky kterému do roku 2011 zaměstnala v Pardubicích 40 lidí,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek. „Obě dotace tak přispějí k vytvoření 90 nových pracovních míst,“ upřesňuje.

NonStop Recruitment působí v České republice od roku 2008. V současné době zaměstnává 42 lidí. „Plánujeme, že finance uspořené díky dotaci, budeme nadále reinvestovat zde v České republice,“ popisuje záměry koordinátorka projektu NonStop Recruitment Karolina Kašparová. Dokládá tak zájem firmy rozšiřovat podnikání v regionu a přispívat k rozvoji Pardubického kraje. „Počítáme také s úzkou spoluprací s Univerzitou Pardubice. Profesorům i studentům chceme umožnit čerpat poznatky z firemní praxe v oblasti ICT služeb, studenti pak u nás budou mít možnost absolvovat praxe,“ dodává Karolina Kašparová. 


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, stepanka.filipova@czechinvest.org


Kontakt na MPO ČR:

Veronika Forejtová, tisková mluvčí, tel.: +420 224 853 291, forejtova@mpo.cz


Kontakt na NonStop Recruitment:

Karolina Kašparová, koordinátorka projektu, tel: +420 466 266 720, mobil: + 420 723 242 544, k.kasparova@nonstop-recruitment.com


CzechInvest slaví 20 let!

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest podporuje příliv zahraničních investic do České republiky už 20 let. Od svého založení v roce 1992 do roku 2012 pomohla zprostředkovat 1798 investičních projektů v celkové hodnotě přes 715 miliard korun, díky nimž vzniklo téměř čtvrt miliónu nových pracovních míst. Přispívá ke zlepšování celkového podnikatelského prostředí v České republice a usiluje o zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky v měnících se podmínkách. Od roku 2004 funguje jako implementační orgán pro strukturální fondy EU a své odborníky má v regionálních kancelářích všech krajských měst ČR. Generální ředitel CzechInvestu Miroslav Křížek je Manažerem roku 2011 v odvětví Služby pro podnikatele a veřejnost.