Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

V Milovicích vznikne vědeckotechnický park s podporou OPPI

Firmám poskytne kvalitní zázemí pro výzkum, vývoj a inovace.

12.07.2012

Energoklastr, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) a Centrum pro výzkum, vývoj a inovace spojily síly ve středočeských Milovicích. Za 533 milionů korun tu vybudují vědeckotechnický park (VTP), který má podpořit rozvoj malého a středního podnikání. Tři čtvrtiny nákladů má pokrýt dotace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). V rámci projektu vznikne až sto nových pracovních míst. Pilotně má Vědeckotechnický park Milovice začít fungovat ve druhé polovině roku 2014, ostrý provoz se spustí začátkem roku 2015.

„Výzkum, vývoj a inovace jsou klíčové pro udržení mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Právě vědeckotechnické parky pro představují ideální prostředí, a to díky špičkově vybaveným laboratořím,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a doplňuje: „Zázemí ve VTP mohou najít nově vznikající i existující inovační firmy, které pak díky transferům technologií mohou uvést výsledky do praxe.“

logo OPPI„Program Prosperita, z kterého získal VTP Milovice dotaci, pomáhá spolupráci podnikatelské sféry s výzkumem, tedy s vysokými školami nebo výzkumnými institucemi. Podporovanými aktivitami jsou především zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů i center pro transfer technologií a vytváření sítí business angels, které pomáhají ke vzniku a rozvoji inovativních firem,“ uvádí náměstek pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje ministerstva průmyslu a obchodu Martin Frélich.

logo EEI.CZ„Vědeckotechnický park je důležitý i proto, že vzniká právě ve středočeských Milovicích. Ve městě v minulosti nechvalně proslulém jako zázemí sovětské moci, které je plné nevyužitých budov, tzv. brownfieldů. Věřím, že se i díky VTP a firmám, které ho využijí, podaří image obce pozitivně změnit a posílit tak českou ekonomiku,“ popisuje svůj náhled na věc Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest, která Operační program Podnikání a inovace administruje.

„Náš vědeckotechnický park nabídne komplexní služby zejména v oblasti výzkumu a vývoje. K dispozici budou mimo jiné laboratorní, administrativní a testovací plochy, které si bude možné pronajmout. Firmy budou moci využít také aerodynamický tunel s unikátní technologií,“ vysvětluje předseda správní rady VTP Milovice Oldřich Starý a dodává: „Předpokládáme, že park bude zajímavý zejména pro automobilový průmysl a udržitelnou energetiku s důrazem na úspory a efektivní využívání energií.“

Součástí projektu VTP Milovice je vznik a provoz vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer technologií. Chybět nebude ani vzdělávací sekce s odbornou garancí pražského ČVUT.VTP Milovice je členem Společnosti vědeckotechnických parků v České republice.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, stepanka.filipova@czechinvest.org


Kontakt na MPO ČR:

Veronika Forejtová, tisková mluvčí, tel.: +420 224 853 291, forejtova@mpo.cz


Kontakt na VTP MILOVICE:

Ondřej Štefan, ředitel, tel: +420 777 481 959, info@vtpmilovice.eu


CzechInvest slaví 20 let!

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest podporuje příliv zahraničních investic do České republiky už 20 let. Od svého založení v roce 1992 do roku 2012 pomohla zprostředkovat 1798 investičních projektů v celkové hodnotě přes 715 miliard korun, díky nimž vzniklo téměř čtvrt miliónu nových pracovních míst. Přispívá ke zlepšování celkového podnikatelského prostředí v České republice a usiluje o zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky v měnících se podmínkách. Od roku 2004 funguje jako implementační orgán pro strukturální fondy EU a své odborníky má v regionálních kancelářích všech krajských měst ČR. Generální ředitel CzechInvestu Miroslav Křížek je Manažerem roku 2011 v odvětví Služby pro podnikatele a veřejnost.