Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - 14. 7. 2014

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

14.07.2014
Aktuální informace o programech podpory podnikání - 14. 7. 2014

Aktualizace Pokynů k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele a Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – obecná část

V minulých dnech došlo k aktualizaci Pokynů k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele v sekci Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů. Dokument byl upraven v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů, č. j. MPO 26724/14/61100/61000 platnými od 9. 6. 2014. Výčet změn je uveden na straně 2 dokumentu.

Změny byly zahrnuty také v obecné části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace z OPPI, kdy byla aktualizována část s názvem Díl II – Výběr dodavatelů. Aktuální verze Pokynů je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace Definice malého a středního podniku

V minulých dnech došlo k úpravě dokumentu Definice malého a středního podniku. Definice MSP je upravena Doporučením 2003/361/ES (dříve byl aplikační výklad upraven Nařízením Komise (ES) č. 800/2008). Definice malého a středního podniku je k dispozici zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přidány nové dokumenty k aktuálně vyhlášeným výzvám

V minulých dnech byly vloženy nové dokumenty k vyhlášené výzvě Rozvoj – Výzva III – III. prodloužení. Jedná se o přílohy Podmínky poskytnutí dotace a Pravidla způsobilosti výdajů. Veškeré dokumenty týkající se Výzvy III – III. prodloužení v programu Rozvoj jsou k dispozici zde.

V minulých dnech byly do seznamu dokumentů přidány Podmínky poskytnutí dotace kvyhlášené výzvě Potenciál – Výzva III – II. prodloužení. Veškeré dokumenty týkající se Výzvy III – II. prodloužení v programu Potenciál jsou k dispozici zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace textu Výzvy III – II. prodloužení v programu Potenciál

V minulých dnech byla provedena aktualizace textu Výzvy III – II. prodloužení v programu Potenciál. Došlo ke změně v kapitole 4.3 Povinné přílohy, kdy povinnost předložit údaje o spojených podnicích má příjemce dotace v okamžiku podpisu Podmínek poskytnutí dotace (viz kapitola 4.3 Výzvy, bod 3, strana 11). Text Výzvy je k dispozici zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončení příjmu Registračních žádostí do programu Potenciál

Dne 10. 7. 2014 byl ukončen příjem Registračních žádostí do III. Výzvy – II. prodloužení programu Potenciál. Příjem Plných žádostí probíhá od 10. června 2014 od 12:00 hod. do 19. srpna 2014 do 12:00 hod. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč.

  • Program Potenciál: program pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky jsou následně využity ve výrobě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončení příjmu Registračních žádostí do programu Rozvoj

Dne 16. 7. 2014bude ukončen příjem Registračních žádostí do III. Výzvy – III. prodloužení programu Rozvoj. Plné žádosti jsou přijímány od 16. 6. 2014 od 12:00 hod. do 1. 9. 2014 do 12:00 hod. Plánovaná alokace pro tuto výzvu jsou 2 mld. Kč.

  • Program Rozvoj: program napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendář akcí

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá pro žadatele semináře „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“ a „Výběr dodavatele v OPPI“ ve vybraných regionech České republiky.

Termíny a další informace o všech seminářích naleznete na webových stránkách CI v sekci Přehled všech akcí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}