Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Získejte inovační voucher Libereckého kraje a vyzkoušejte spolupráci s výzkumníky

Potřebujete inovovat svůj produkt či technologii? Potřebujete zpracovat technickou dokumentaci prototypu nového zařízení či vyvinout a otestovat nový materiál pro svůj výrobek?

28.07.2015
Získejte inovační voucher Libereckého kraje a vyzkoušejte spolupráci s výzkumníky

Pro malé a střední podnikatele působící v Libereckém kraji se otevírá možnost získat grant k navázání spolupráce s výzkumníky širokého spektra oborů z celé České republiky a řešení konkrétního zadání definovaného podnikatelem. Smyslem je podnítit navázání zejména prvotní spolupráce výzkumného a podnikového sektoru, vyzkoušení si vzájemné spolupráce při řešení konkrétního zadání ze strany podniku a podnícení pokračující spolupráce mezi oběma sektory.

Inovační voucher je poskytován formou finančního příspěvku příjemci dotace na nákup znalostí nebo služeb od poskytovatele znalostí (instituce akademického nebo výzkumného sektoru) a realizaci společných projektů k posílení inovačních aktivit podnikatelů. Inovační aktivitou příjemce dotace se rozumí proces, jehož záměrem je vytvoření nových či inovovaných produktů nabízených externím zákazníkům.

Výše dotace se pohybuje od 50 000,-Kč do 150 000,-Kč, kdy spoluúčast Libereckého kraje činí maximálně 70% celkových způsobilých nákladů projektu. Lhůta pro podávání návrhů projektů je stanovena od 25. 7. 2015 do 15. 9. 2015, do 14:00 hod.

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci a elektronický formulář žádosti lze získat zde.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}