Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

13. 7. 2016 Aktuální informace o programech podpory podnikání

13.07.2016
13. 7. 2016 Aktuální informace o programech podpory podnikání

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Dne 13. 7. 2016 byla provedena rozsáhlejší aktualizace dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK - obecná část. Mj. byla přidána podkapitola č. 1.8 Postup k žádosti o změnu správce přístupů na žádosti/projektu v IS KP14+, byly upraveny a doplněny informace týkající se podání žádosti o platbu a přidány povinné přílohy k žádosti o platbu v OPPIK, došlo k úpravě postupu v případě odstoupení od projektu a další. Taktéž byla aktualizována Příloha č. 2 – Etapizace projektu.

Výčet provedených změn je k dispozici na 5. a 6. straně dokumentu.

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část včetně příloh jsou k dispozici zde.


Program Inovační vouchery - aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část

Dne 11. 7. 2016 byla aktualizována Příloha č. 4 - Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část. Výčet provedených změn je uveden na 4. straně dokumentu.

Zvláštní část Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK je spolu s textem Výzvy I programu Inovační vouchery a ostatními přílohami k dispozici zde.


Program Inovační vouchery – nová příloha Metodický pokyn č. 1

Dne 11. 7. 2016 byla zveřejněna nová příloha Metodický pokyn I. Jedná se o upřesnění definice certifikované zkušebny.

Metodický pokyn je spolu s textem Výzvy I programu Inovační vouchery a ostatními přílohami k dispozici zde.


Kalendář akcí

3. 8. 2016 Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK - Pardubice

Agentura pro podnikání a inovace si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK“. Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

  • Termín konání: 3. 8. 2016
  • Místo konání: Agentura pro podnikání a inovace – regionální kancelář pro Pardubický kraj, K Vinici 1256, Pardubice

Registraci je možné učinit nejpozději do 1. 8. 2016 e-mailem na adresu:  veronika.zumrova@agentura-api.org.

Více informací o semináři je k dispozici v pozvánce zde.

25. 8. 2016 Výběr dodavatele v OP PIK - Jihlava

Agentura pro podnikání a inovace si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Výběr dodavatele v OP PIK.“ Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

  • Termín konání: 25. 8. 2016
  • Místo konání: Regionální kancelář Agentury pro podnikání a inovace pro Kraj Vysočina Komenského 31, Jihlava

Registraci je možné učinit nejpozději do 22. 8. 2016 e-mailem na adresu: lucie.zackova@agentura-api.org

Více informací o semináři je k dispozici v pozvánce zde.


Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace – možnost čerpání dotací

Rádi bychom Vás informovali, že podnikatelé budou mít možnost čerpat dotace z evropských fondů prostřednictvím Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA). ITI je specifický nástroj, díky kterému lze získat dotaci z operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Projekty předložené do výzvy pro integrované nástroje, na rozdíl od projektů do individuální výzvy, soutěží jen s projekty v rámci Olomoucké aglomerace, což významně zvyšuje šanci na úspěch.

První výzvy pro předkládání projektů přes ITI budou vyhlášeny na podzim tohoto roku. Výzvy budou vycházet z již vyhlášených výzev v OP PIK a budou rámcově kopírovat harmonogram výzev nastavený v OP PIK.

Více informací naleznete v informačním letáku zde a na webových stránkách ITI Olomoucké aglomerace zde.

Dotazy týkající se ITI a Vašich projektových záměrů zodpoví paní Jitka Gregorová, e-mail: iti@olomouc.eu , tel: 731 695 498.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@agentura-api.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}