Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Hudební tradice vedla k založení klastru

Výrobci hudebních nástrojů a příslušenství v České republice založili klastr hudební výroby MUSIC CZECH MADE. Jeho myšlenka vznikla v Karlovarském kraji, ale postupně se přidali i výrobci z jiných regionů. Úkolem klastru bude posilovat konkurenceschopnost tohoto tradičního odvětví a pomáhat členům dosáhnout na dotace z fondů Evropské unie.

20.04.2006
Hudební tradice vedla k založení klastru

Klastry jsou efektivním prostředkem pro rozvoj spolupráce firem,
regionálních institucí a vysokých škol. V tomto případě jde zejména
o Západočeskou univerzitu v Plzni a Zvukové studio Hudební akademie múzických umění Praha, které se budou podílet na výzkumu
a vývoji nových technologií a produktů
," vysvětluje Tomáš Hruda, generální
ředitel CzechInvestu, a dodává: „ Proto se snažíme klastrové iniciativy podporovat.
Z Operačního programu Průmysl a podnikání, konkrétně z programu Klastry,
mohou čerpat finanční prostředky na svůj vznik i následný rozvoj."

„Přípravné práce na založení klastru trvaly téměř rok. V současné době máme šestnáct členů a s dalšími zájemci jednáme. Valná hromada se bude konat ve druhé polovině května," říká Lenka Žáčková, výkonná manažerka klastru MUSIC CZECH MADE. Klastr bude pro své členy zajišťovat například účast na světových hudebních veletrzích, společnou webovou prezentaci, včetně internetového obchodu nebo vzdělávací a školicí programy. Jednou z prvních aktivit bude účast českých výrobců na veletrhu hudebních nástrojů v čínské Šanghaji.

Firmy spolupracující v klastru zůstávají samostatné a navzájem si konkurují, společně jsou ale schopné snáze využívat dotační programy Evropské unie, vyjednat lepší ceny při nákupu surovin, spolupracovat s výzkumnými pracovišti a především poskytnout zákazníkům komplexní služby. Rádi bychom například domácím i zahraničním hudebním tělesům a odborným školám nabídli od našich členů ucelený sortiment hudebních nástrojů," doplňuje Lenka Žáčková.

VÍCE O KLASTRECH

Problematikou klastrů se bude podrobně zabývat konference s mezinárodní účastí - Klastry 2006, kterou pořádají agentura CzechInvest a Jihomoravské inovační centrum. Konference se uskuteční 4. a 5. května v Brně. Bližší informace o konferenci, klastrových iniciativách v České republice a jejich podpoře najdou zájemci na webových stránkách v záložce Klastry.

KONTAKT:

Lenka Žáčková, výkonná manažerka klastru
Klastr hudební výroby MUSIC CZECH MADE
Tel.: 724 721 405
E-mail: lenkazackova@email.cz

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies