Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - duben 2009

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

16.04.2009
Aktuální informace o programech podpory podnikání - duben 2009

Vyhlášení Výzvy v programu Progres

S účinností k 13. březnu 2009 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu II.Výzvu v rámci úvěrového programu PROGRES. Tento program administruje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Ta přijímá žádosti o tento typ úvěrů od 16. 3. 2009.

  •  Progres: program, jehož cílem je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru.

 

Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu Inovace – Inovační projekt

Dne 15. 4. 2009 byl zahájen příjem Registračních žádostí do III. Výzvy programu Inovace – Inovační projekt. Registrační žádosti budou přijímány do 30. 6. 2009 do 18:00. Plné žádosti se budou přijímat od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 do 18:00. Alokace pro tuto Výzvu jsou 4 mld. Kč.

  •  Inovace – Inovační projekt III. Výzva: program, který pomáhá uvádět do výroby a na trh inovované produkty, které vznikly na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie.

Byly rovněž zveřejněny Pokyny pro žadatele a příjemce dotace pro III. Výzvu programu Inovace – Inovační projekt. Pokyny jsou ke stažení na stránkách agentury CzechInvest i na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu Rozvoj

Dne 15. 4. 2009 byl zahájen příjem Registračních žádostí do II. Výzvy programu Rozvoj. Registrační žádosti budou přijímány do 15. 7. 2009. Plné žádosti se budou přijímat od 15. 6. 2009 do 15. 9. 2009. Alokace pro tuto Výzvu jsou 2 mld. Kč.

  • Rozvoj II. Výzva: program je zaměřen na podporu rozvoje malých a středních podniků pomocí investic do moderních technologií. Upozorňujeme zájemce, že projekty v rámci tohoto programu mohou realizovat žadatelé pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007- 2013.

 

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu ICT a strategické služby

Dne 1. 5. 2009 bude zahájen příjem Plných žádostí do II. Výzvy programu ICT a strategické služby. Plné žádosti budou přijímány do 15. 1. 2010. Alokace pro tuto Výzvu jsou 2 mld. Kč.

  • ICT a strategické služby II. Výzva: program, který je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb.

 

Kalendář akcí

5. 2. – 25. 6. 2009 Čtvrteční dopoledne s OPPI - Brno

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Čtvrteční dopoledne s OPPI“.

  • Termín konání: každý první čtvrtek v měsíci (začátek seminářů od 5. 2. 2009)
  • Místo konání: regionální kancelář agentury CzechInvest, Spielberk Office Centre, Holandská 3, Brno

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese petra.jurakova@czechinvest.org či telefonicky na čísle 543 422 780.

Více informace v pozvánce.

 

26. 2. – 29. 4. 2009 Regionální semináře OPPP - ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pořádá v měsících únoru až dubnu 2009 sérii regionálních seminářů zaměřených na problematiku ukončování Operačního programu Průmysl a podnikání a využití dosavadních zkušeností v novém programovacím období 2007 - 2013 v Operačním programu Podnikání a inovace.

Informace o termínech a místech konání seminářů naleznete zde.

 

17. 4. 2009 Seminář pro žadatele a příjemce dotace v programu Prosperita – Praha

Agentura Czechinvest ve spolupráci Ministerstvem průmyslu a obchodu si Vás dovoluje pozvat na „Seminář pro žadatele a příjemce dotace v programu Prosperita“. Tématem setkání bude, jak správně vyplnit registrační a plnou žádost programu podpory PROSPERITA, nejčastější chyby žadatelů, hodnocení a schvalování projektů. Dále bude vysvětlena metodika odpočtu příjmů.

  • Termín konání: 17.4. 2009 v 12:30
  • Místo konání: Ministerstvo průmyslu a obchodu - Politických vězňů 20, hala v přízemí

Kontakt pro předběžnou registraci: kocandrle@mpo.cz.

Více informací o programu semináře naleznete zde.

 

24. 4. – 11. 5. 2009 Inovace – Inovační projekt – České Budějovice

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na představení 3. Výzvy dotačního programu „Inovace – Inovační projekt“.

  • Termín konání:   24. dubna 2009, od 9:00 do 11:00 hodin

27. dubna 2009, od 9:00 do 11:00 hodin

11. května 2009, od 9:00 do 11:00 hodin

  •  Místo konání:      zasedací místnost Regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Jihočeský kraj, Husova 5, 370 01 České Budějovice

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované. Registrovat se můžete nejpozději do 22. dubna 2009 (pro květnový termín do 6. května), a to buď písemně na e-mailové adrese ceskebudejovice@czechinvest.orgči telefonicky na čísle 387 962 416.

Více informací o programu semináře naleznete zde.


 

Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}