Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - 8. 4. 2010

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

08.04.2010
Aktuální informace o programech podpory podnikání - 8. 4. 2010

Vyhlášení III. Výzvy v programu ICT a strategické služby

Dne 10. 3. 2010 byla vyhlášena III. Výzva v programu ICT a strategické služby. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 15. 4. 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Celková alokace pro tuto Výzvu je 1,5 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

 • ICT a strategické služby: program, který je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, které chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb.

Vyhlášení III. Výzvy v programu Rozvoj

Dne 31. 3. 2010 byla vyhlášena III. Výzva v programu Rozvoj. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 1. 5. 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Celková alokace pro tuto Výzvu je 2 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

 • Rozvoj: program je zaměřen na podporu rozvoje malých a středních podniků pomocí investic do moderních technologií. Upozorňujeme zájemce, že projekty v rámci tohoto programu mohou realizovat žadatelé pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007- 2013.

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu ICT v podnicích

Dne 8. 3. 2010 byl zahájen příjem Plných žádostí do III. Výzvy programu ICT v podnicích. Plné žádosti budou přijímány do 15. 2. 2011. Příjem Registračních žádostí stále trvá, a to až do 15. 10. 2010. Alokace pro tuto Výzvu je 0,5 mld. Kč.

 • ICT v podnicích: program, který pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích.

Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – obecná část

Před několika dny došlo k aktualizaci obecné části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace. Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI. Změny byly provedeny v kapitole Monitoring (nahrazení průběžných  čtvrtletních zpráv pololetními).

Nové Pokyny pro žadatele a příjemce dotace pro program Eko-energie (III. Výzva), Spolupráce – Klastry (II. Výzva), Potenciál (III. Výzva) a Rozvoj (III. Výzva)

Před několika dny byly na webové stránky Agentury CzechInvest vloženy specifické části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro nové Výzvy programů Eko-energie, Spolupráce – Klastry, Potenciál a Rozvoj. Dokumenty jsou k dispozici na stránkách Agentury u jednotlivých programů.

Nová příručka pro žadatele – Povinné přílohy k Žádosti o platbu v OPPI

Agentury CzechInvest vydala novou příručku s názvem – „Povinné přílohy k Žádosti o platbu v OPPI“, ve které žadatelé naleznou výčet povinných příloh, které je nutné dokládat k Žádosti o platbu u jednotlivých programů podpory.

Příručka je k dispozici na webových stránkách Agentury v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI pod tímto odkazem.


Kalendář akcí

20. 4. 2010 Evropské fondy 2007 – 2013: ještě je šance! – Ostrava

Národní orgán pro koordinaci – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s regionálními partnery v Moravskoslezském kraji Vás srdečně zvou na konferenci s názvem „Evropské fondy 2007 – 2013: ještě je šance!“

 • Termín konání: 20. 4. 2010
 • Místo konání:  Aula Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba

Registrovat se můžete na webové stránce www.jestejesance.cz.

Více informací v pozvánce.

20. 4. 2010 Program Potenciál – III. Výzva– Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Program Potenciál – III. Výzva“.

 • Termín konání: 20. 4. 2010
 • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese katerina.brunnerova@czechinvest.org. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

20. 4. 2010 Programy Inovace – inovační projekt a Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Programy Inovace – inovační projekt a Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví“.

 • Termín konání: 20. 4. 2010
 • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese katerina.brunnerova@czechinvest.org. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

22. 4. 2010 Dotace pro podnikatele – Zlín

Asistenční centrum a.s. ve spolupráci se svazem Průmyslu a dopravy ČR si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem „Dotace pro podnikatele“.

 • Termín konání: 22. 4. 2010
 • Místo konání: budova CTP real (bývalý Centroprojekt), Štefánkova 167, Zlín, 3. patro

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese majerova@asistencnicentrum.cz nebo telefonicky na čísle 725 027 870, a to nejpozději do 19. 4. 2010.

Více informací v pozvánce.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.