Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Export osobních ochranných prostředků do třetích zemí: Kam a co se smí vyvážet?

Mimořádné opatření platí do 26. dubna 2020. O prodloužení nařízení nyní jedná Evropská komise

Export osobních ochranných prostředků do třetích zemí: Kam a co se smí vyvážet? Zdroj: Adobe Stock

V návaznosti na šíření pandemie koronaviru zavedla Evropská unie mimořádné opatření pro vývoz ochranných pomůcek do třetích zemí. V souladu s PROVÁDĚCÍM NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2020/402 se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení, a to ve znění PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/426. Vyvážet se mohou pomůcky uvedené v příloze I jako obličejové štíty, ochranné obleky nebo rukavice.

Mimořádné opatření se nevztahuje na vývoz do Norska, na Island, do Lichtenštejnska, Švýcarska a zámořských zemí a území uvedených v příloze II Smlouvy a na Faerské ostrovy, do Andorry, San Marina a Vatikánského městského státu a lze jej uskutečnit bez povolení dle tohoto nařízení.

Do ostatních zemí mimo EU platí vývozní povolení, které vydává Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu na základě vyplněné žádosti o vývozní povolení osobních ochranných pomůcek. Tu lze odeslat elektronicky do datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu nebo poštou na adresu Na Františku 32, 110 15 Praha 1.

Povolení k vývozu může být vydáno pouze v souladu s článkem 2 odst. 3 PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU), a to v těchto případech:

  1. Splnění povinností týkajících se dodávek v rámci společného zadávacího řízení v souladu s článkem 5 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách;
  2. Podpora společných podpůrných akcí koordinovaných prostřednictvím integrovaného mechanismu pro politickou reakci na krize (IPCR), Evropské komise nebo jiných orgánů Unie;
  3. Reakce na žádosti třetích zemí a mezinárodních organizací o pomoc, které řeší a vyřizuje mechanismus civilní ochrany Unie, a aby bylo možné zajistit nouzové dodávky v souvislosti s humanitární pomocí;
  4. Podpora statutárních činností podpůrných společností v zahraničí, které požívají ochrany podle Ženevské úmluvy, pokud se tím neohrozí jejich schopnost pracovat jako vnitrostátní podpůrná společnost;
  5. Podpora činností Světové sítě pro reakce na mimořádné události (GOARN) Světové zdravotnické organizace (WHO);
  6. Zásobování pro zahraniční operace členských států EU včetně vojenských operací, mezinárodních policejních misí a/nebo civilních mezinárodních mírových misí;
  7. Zásobování delegací EU a členských států v zahraničí.

V případě, že chce žadatel vyvézt ochranné pomůcky z jiného než z výše uvedeného důvodu, musí jej v žádosti uvést a blíže specifikovat. Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu si pak vyžádá stanovisko Ministerstva zdravotnictví a generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky spadajícího pod Ministerstvo vnitra, případně Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, případně dalších k tomu příslušných výzkumných ústavů.

Vedle stávajících opatření Evropská komise jedná s členskými státy EU o novém nařízení. To má platit od 26. dubna 2020 po omezenou dobu třiceti dnů. Vztahovat se má na jednu kategorii výrobků, konkrétně ochranné masky. Ty jsou dle útvarů Evropské komise jedinou zbývající kategorií, kde je nezbytné vývozní povolení, aby bylo zajištěno odpovídající zásobování pro ochranu zdraví Evropanů. Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.

Více informací k vývozu osobních ochranných prostředků do zemí mimo EU naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}