Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Finanční podpora státu pro podnikatele v boji proti koronaviru


Finanční podpora státu pro podnikatele v boji proti koronaviru Zdroj: Adobe Stock

Programy pro malé a střední podnikatele

Inovační vouchery COVID-19 – Výzva V.

Kdo může žádat: MSP
Kolik může projekt získat: 50 000 - 999 999 Kč
Alokace: 50 mil. Kč
Forma podpory: dotace
Příjem žádostí: od 17. 4. 2020
Poskytující subjekt: API, MPO
 Neinvestiční náklady: výdaje na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb zaměřených na
měření, diagnostiku, testování, zkoušky a certifikování inovovaných výrobků a služeb, na návrh unikátních konstrukčních řešení a nových typů zařízení nebo na modelování a simulaci procesů, dějů, systémů, provozů, apod.

Ukončené programy

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

Kdo může žádat: podnikatel podle § 420 a 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Kolik může projekt získat: až 5 mil. Kč
Alokace: 300 mil. Kč
Forma podpory: dotace, státní rozpočet
Příjem žádostí: od 2. 4. 2020 
Poskytující subjekt: MPO
Způsobilé výdaje:  Podpora pro poslední fázi vývoje a rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských a nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19.
3 typy aktivit:
a) Pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada  mzdových nákladů,
b) Podpora pro poslední fázi vývoje a rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských a nemedicínských,
c) Podpora pro zcela nové technologie (startup, hackathon).

The Country for the Future - druhá veřejná soutěž – zaměření COVID-19

Kdo může žádat: MSP
Kolik může projekt získat: 25 mil. Kč 
Alokace: 300 mil. Kč
Forma podpory: dotace
Příjem žádostí: 3. 4. 2020 – 15. 5. 2020
Zahájení projektu: 4. 4. 2020 - 1. 9. 2020 (projekt nesmí být zahájen dříve než den po podání žádosti)
Poskytující subjekt: MPO
Způsobilé výdaje:  Převážně neinvestiční výdaje spojené se zaváděním nových nebo inovovaných výrobních postupů nebo organizačních (procesních) změn v podnicích, a to v definovaných tematických oblastech souvisejících s překonáváním následků epidemie SARS-COV-2.
 

Technologie COVID-19 (OP PIK)

Kdo může žádat: MSP
Kolik může projekt získat: 0,25 - 20 mil. Kč
Alokace: 300 mil. Kč
Forma podpory: dotace, OPPIK
Příjem žádostí: 27. 4. 2020 - 29. 5. 2020
Poskytující subjekt: API, MPO
Způsobilé výdaje: Pořízení nových technologických zařízení a vybavení (i SW) z oblasti zdravotnických prostředků pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce. 

Horizont 2020 – II. výzva

Evropská komise vyčlenila z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 dalších 122 milionů eur na naléhavě potřebný výzkum koronaviru. Výzva trvá od 19. 5. 2020 do 11. 6. 2020. Cílem není vývoj nových léčebných postupů nebo vakcín, ale identifikace a realizace snadno dostupných řešení. V rámci výzvy bylo vyčleněno pět nových okruhů.

Kdo může žádat: právní entita
Alokace: 122 mil. EUR
Forma podpory: dotace
Příjem žádostí: do 11. 6. 2020
Poskytující subjekt: EK – Horizont 2020
Okruhy podpory: 1) Přeorientování výroby na životně důležité zdravotnické potřeby a vybavení (23 mil. eur).
Cílem je podporovat přizpůsobivost a odolnost průmyslu ve strategických odvětvích (např. Výroba zdravotnického vybavení, OOP atd.).

2) Zdravotnické technologie, digitální nástroje a analytika s využitím umělé inteligence ke zlepšení sledování a péče na vysoké úrovni technologické připravenosti (56 mil. eur).
Cílem je přispívat k připravenosti veřejného zdraví v souvislosti s probíhající epidemií COVID-19 a zajistit dostupnost kritických technologií a nástrojů.

3) Behaviorální, sociální a ekonomické dopady opatření přijatých proti šíření nákazy (20 mil. eur).
Cílem je analýza a porovnání reakcí v ohniscích nákazy v celé Evropě.

4) Celoevropské kohorty pro boj proti COVID-19 (20 mil. eur).
Cílem je získání spolehlivých důkazů o nejlepších strategiích v boji proti šíření SARS-CoV-2 a ochraně populace.

5) Spolupráce stávajících unijních a mezinárodních kohort s významem pro COVID-19 (3 mil. eur).
Cílem je podpořit výzkum několika rozsáhlých kohort s cennými informacemi o zdraví jednotlivců a různými faktory, které zdraví ovlivňují.


Legenda
MSP = Malý a střední podnik
MP = Malý podnik
MPO = Ministerstvo průmyslu a obchodu
API = Agentura pro podnikání a inovace
TA ČR = Technologická agentura České republiky
ČMZRB = Českomoravská záruční a rozvojová banka
EK = Evropská Komise

Podporu vašeho podnikání s vámi rádi zkonzultují naši kolegové z Odboru financování investic na emailové adrese pobidky@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}