Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Vláda prodloužila zákaz volného pohybu osob do 11. dubna 2020

K tomu rozšířila povinnost 14denní karantény na všechny osoby, které vstupují do ČR

Vláda prodloužila zákaz volného pohybu osob do 11. dubna 2020 Zdroj: Shutterstock

Dne 30. března přijala vláda usnesení, kterým se prodlužuje platnost opatření v souvislosti se zákazem volného pohybu osob do 11. dubna 2020 a rozšiřuje povinnost karantény na všechny osoby vstupující do České republiky.

Všechny osoby, které přicestují na území ČR tak mají povinnost hlásit se svému lékaři, který jim nařídí 14denní karanténu. Výjimku z této povinnosti mají:

  • občané EU a cizinci s povoleným pobytem v EU, kteří přes území ČR tranzitují s vystavenou nótou zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),
  • přeshraniční pracovníci překračující hranici Německa nebo Rakouska na dobu delší než 21 dní a zároveň od posledního vstupu do ČR uplynulo alespoň 14 dní,
  • přeshraniční pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému pravidelně překračující hranici Německa, Rakouska, Polska nebo Slovenska,
  • přeshraniční pracovníci překračující hranice Polska nebo Slovenska.

Povinná karanténa se vztahuje také na pracovníky mezinárodní dopravy, servisu kritické infrastruktury a diplomaty, pokud překročila doba jejich vycestování do zahraničí 21 dní nebo bude doba jejich předpokládaného pobytu v ČR delší než 21 dní.

Osoby, na které se nevztahuje povinná karanténa musí po příjezdu při přechodu státní hranice v případě potřeby postoupit kontrolu příznaků infekčního onemocnění a být součinný při odběru vzorku pro test na Covid-19. Jakékoliv příznaky chřipkového onemocnění musí neprodleně oznámit svému lékaři. Těmto osobám se také zakazuje volný pohyb na území ČR s výjimkou cest do zaměstnání či k výkonu podnikatelské činnosti, cest k obstarání základních životních potřeb a do zdravotnických zařízení, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo cest zpět do místa bydliště a pohřbů.

Sdělení ministra vnitra, kterým se stanovují podmínky a náležitosti potřebné k překročení hranic naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.

Informace o aktuálních opatřeních naleznete na stránkách Vlády ČR.

Celé znění usnesení vlády naleznete v příloze.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}