Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Všeobecný zákaz vycestování z České republiky v nouzovém stavu končí 14. dubna 2020

Nouzový stav nadále trvá

Všeobecný zákaz vycestování z České republiky v nouzovém stavu končí 14. dubna 2020 Zdroj: Adobe Stock

Nařízení vlády č. 387 ze dne 6. dubna 2020 upravuje podmínky pro pohyb přes státní hranici České republiky.

Z obecného zákazu vstupu cizinců na území ČR jsou vyňati:

 • cizinci s přechodným, dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR a manžele a nezletilé děti občanů EU a občanů ČR,
 • občané EU a cizinci s povoleným pobytem v EU tranzitující přes ČR s vystavenou nótou zastupitelského úřadu,
 • cizinci jejichž vstup je v zájmu ČR,
 • přeshraniční pracovníci,
 • pracovníci mezinárodní dopravy,
 • pracovníci servisu kritické infrastruktury,
 • diplomati a úředníci mezinárodních organizací,
 • případy naléhavých mimořádných situací.

Repatriace (účinné od 7. dubna 2020)

Po dobu trvání nouzového stavu musí všichni občané České republiky, jejich rodinní příslušníci, cizinci s přechodným, dlouhodobým nebo trvalým pobytem v České republice, kteří se navracejí do Česka předem oznámit zastupitelskému úřadu způsob repatriace. Pro cestu do místa bydliště v České republice nesmí využívat veřejnou hromadnou dopravu ani taxislužbu.

Na všechny osoby, které vstoupí do České republiky se vztahuje povinná dvoutýdenní karanténa, pokud není stanovena výjimka z této povinnosti, např. vzhledem k účelu a délce pobytu v zahraničí.

Pendleři

Na pendlery vstupující do všech sousedních zemí se vztahuje turnusový systém, a to 14denní karanténa a minimálně stejný počet dní práce v sousedním státě.

Pendleři ze sousedních zemí vstupující do České republiky za prací musí nejprve podstoupit 14denní karanténu, následně zde pracovat alespoň stejný počet dní.

Pendleři pracující ve zdravotnictví, sociálních službách, integrovaném záchranném systému nebo kritické infrastruktuře mohou překračovat hranici i na dobu kratší než 14 dnů a nevztahuje se na ně povinná karanténa, pokud nepřekročí 14 dní.

Povinnost karantény a výjimky z ní naleznete také v přiložených tabulkách.

Osobám vstupujícím do ČR po 14. dubna 2020 se zakazuje volný pohyb na území ČR kromě:

 • cest do zaměstnání, cest k výkonu podnikatelské činnosti,
 • cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb, péče o děti a zvířata, zajištění finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
 • cest k lékaři či center sociálních služeb,
 • cest k vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
 • cest zpět do místa bydliště,
 • pohřbů.

Vzory potvrzení, která je třeba předložit při překročení státní hranice.

Kontaktní email pro více informací je covidtranspor@czechinvest.org.
Celé znění nařízení vlády naleznete v příloze.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}