Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

tisková zpráva

Na Ideathonu se studenti blýskli aplikacemi na snížení spotřeby vody a dopravní zátěže


27.04.2022
Na Ideathonu se studenti blýskli aplikacemi na snížení spotřeby vody a dopravní zátěže Zdroj: ARR – Agentura regionálního rozvoje

Strávit jeden den čistého času přemýšlením a výsledek na konci „prodat” odborné porotě. Takový zážitek má za sebou téměř šedesátka středoškoláků a vysokoškoláků z Libereckého kraje. Výzvy, kterým se soutěžící studenti na akci Liberec Ideathon 2022 postavili, se týkaly snížení zátěže na životní prostředí regionu. Řešily se úspory energií v budovách, dopravní situace v Liberecko-jablonecké aglomeraci nebo využití otevřených dat. 

„Ideathon je důležitou součástí snahy o zapojení mladých lidí do řešení problematiky regionu. Výzvy jsou definovány tak, aby odpovídaly realitě a studentská řešení měla co největší šanci se uplatnit,” řekl před začátkem akce Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. Inovativní řešení kraj dlouhodobě podporuje v rámci své koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj.

Soutěžící měli před sebou pestrých čtyřiadvacet hodin. Kromě vlastní invence dostali k dispozici více jak desítku mentorů s dlouholetou praxí v jednotlivých oblastech. Nadto byla přichystána přednáška na téma „jak do tří minut poskládat tu nejlepší prezentaci” od foundera mimořádně úspěšného startupu Hardwario Alana Fabíka. Na ty nejlepší pak čekalo dohromady sto dvacet tisíc korun od Libereckého kraje a Technické univerzity v Liberci.

„Studenty chceme inspirovat k dalšímu profesnímu růstu. A k tomu, aby podnikání viděli jako reálnou alternativu zaměstnání,“ řekl Jan Mašek, vedoucí regionální kanceláře Agentury CzechInvest, která společně s Agenturou regionálního rozvoje Ideathon pořádala.

EkoLib v každém chytrém telefonu
V Liberecko-jablonecké aglomeraci žije zhruba čtvrt milionu obyvatel. Chytrá aplikace, která by je motivovala k cestování veřejnou dopravou, se stala jedním z nejčastějších řešení soutěžních výzev. Vítězný tým středoškolské kategorie ze SPŠSE v Liberci představil funkční aplikaci EkoLib. Studenti ji přes noc naprogramovali jako předstupeň aplikace Idolka. „EkoLib cestujícím navrhne nejlepší spojení, spočítá čas přesunu, jeho cenu i úsporu CO2 v případě využití veřejné dopravy. Jízdenku si již uživatel kupuje na Idolce,” uvedl Adam Antoš z vítězného středoškolského týmu a dodává, že motivací nechat auto doma bude sleva na vstup do ZOO, Botanické zahrady nebo na hrady a zámky v kraji.

Liberecký kraj, vláhy, vody ráj
Vysychání krajiny v kombinaci s nejdražší vodou v Česku trápí obyvatele regionu již delší dobu. Jak občany více zapojit do řešení problematiky sucha, navrhnul vítězný vysokoškolský tým. Koncepce jejich chytré aplikace Duna se opírá o otevřená data kraje. „Uživatel zadá typ svého pozemku, aplikace následně nabídne řešení, jak na něm nejlépe zadržet vodu. Tím může být například nádrž na dešťovou vodu, kterou lze využít na zavlažování namísto vody pitné. V případě pozemku o rozloze 1 000 m2 uživatel ušetří jeden průměrný plat ročně,” uvedl Peter Spurný z vítězného vysokoškolského týmu.

Řešení jsou na stole, co dál?
Uspokojení bylo z unavených studentů cítit už v pátek v podvečer, kdy celá akce končila. „Pracovali přes noc a pak šli se svou kůží na trh. Bylo to velmi koncentrované a teď mám dobrý pocit, že si z toho moji studenti něco odnáší,” řekl po skončení akce Martin Vojtíšek, učitel Obchodní akademie Liberec, která na Ideathon vyslala více jak desítku studentů. Jan Mašek k tomu dodává: „Pobyt mimo komfortní zónu si evidentně všichni užili. Zájem soutěžících přetavený do více jak padesátky konzultací nám dává velkou naději, že se cenné zkušenosti mentorů podařilo opravdu posunout dál.”

Dva vítězné týmy si rozdělily devadesát tisíc korun. Porota následně ocenila další dva týmy zvláštní cenou dohromady třiceti tisíci korun. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana Libereckého kraje za porotce ocenil na závěr akce všechny zúčastněné. „Před všemi nápady upřímně smekám a věřím, že se nevidíme naposledy. Rád s vámi budu na řešení problémů, které nás pálí, spolupracovat.”
  
***
Fotografie z Ideathonu: https://bit.ly/ideathon-foto-z-akce
 
Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. V Liberci působí v podobě regionální kanceláře.

Posláním Agentury regionálního rozvoje je poskytovat expertní podporu a realizovat konkrétní rozvojové aktivity ve prospěch Libereckého kraje, a v důsledku jeho obyvatel, podnikatelů a institucí v regionu. Jednou z aktivit je právě podpora vědy, výzkumu a inovací v kraji v rámci projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016369 financovaného z prostředků Evropské unie, MŠMT a Libereckého kraje. 

ARR je držitelem regionální značky 1012+ a provozuje stejnojmenný informační webový portál a rozcestník příležitostí v oblasti vědy, výzkumu a inovací v kraji pod Ještědem. 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}