Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání

Upozorňujeme na nové verze formulářů Žádostí o podporu u dotačních programů Prosperita, Reality, Školicí střediska, Marketing, Obnovitelné zdroje energie a Úspory energie. Nové verze formulářů Žádostí o podporu bude možno podávat na regionálních kancelářích agentury CzechInvest nejdříve v pondělí 22. května 2006. Před tímto datem nebudou Žádosti o podporu podávané na nových formulářích přijímány. Pro žadatele, kteří plánují podat Žádost o podporu do 19. května 2006, zůstaly na našich stránkách k dispozici rovněž staré verze formulářů Žádosti o podporu. Staré verze budou z našich stránek odstraněny v pátek 19. května 2006, což je také poslední den, kdy bude možné podávat Žádosti o podporu na regionálních kancelářích agentury CzechInvest (RK CI) na starých formulářích.

12.05.2006
Aktuální informace o programech podpory podnikání

Od 1. dubna 2006 došlo ke změně data vzniku uznatelných nákladů. Za datum vzniku uznatelnosti nákladů se nyní považuje datum podání žádosti o podporu na RK CI. V případě osobního doručení žádosti je datum vzniku uznatelných nákladů totožné se dnem fyzického přijetí žádosti na RK CI. V případě, kdy žadatel podal žádost poštou, je datum vzniku uznatelných nákladů určeno dle data na otisku razítka poskytovatele poštovních služeb. V této souvislosti byly vydány nové Pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPPP.

Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační telefonní lince 800 800 777
(v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.