Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání

Upozorňujeme na nové verze formulářů Žádostí o podporu u dotačních programů Prosperita, Reality, Školicí střediska, Marketing, Obnovitelné zdroje energie a Úspory energie. Nové verze formulářů Žádostí o podporu bude možno podávat na regionálních kancelářích agentury CzechInvest nejdříve v pondělí 22. května 2006. Před tímto datem nebudou Žádosti o podporu podávané na nových formulářích přijímány. Pro žadatele, kteří plánují podat Žádost o podporu do 19. května 2006, zůstaly na našich stránkách k dispozici rovněž staré verze formulářů Žádosti o podporu. Staré verze budou z našich stránek odstraněny v pátek 19. května 2006, což je také poslední den, kdy bude možné podávat Žádosti o podporu na regionálních kancelářích agentury CzechInvest (RK CI) na starých formulářích.

12.05.2006

Od 1. dubna 2006 došlo ke změně data vzniku uznatelných nákladů. Za datum vzniku uznatelnosti nákladů se nyní považuje datum podání žádosti o podporu na RK CI. V případě osobního doručení žádosti je datum vzniku uznatelných nákladů totožné se dnem fyzického přijetí žádosti na RK CI. V případě, kdy žadatel podal žádost poštou, je datum vzniku uznatelných nákladů určeno dle data na otisku razítka poskytovatele poštovních služeb. V této souvislosti byly vydány nové Pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPPP.

Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační telefonní lince 800 800 777
(v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.