Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Investor roku 2005

Nejvýznamnější investoři, kteří se v uplynulém roce rozhodli investovat v České republice do výroby, vývoje či strategických služeb, převzali z rukou českých ministrů ocenění INVESTOR ROKU 2005. Novinkou letošního již šestého ročníku je kategorie „Subdodavatel roku“, v níž převzaly ocenění české firmy, které jsou nejvýznamnějšími dodavateli nadnárodních společností.

17.05.2006
Investor roku 2005

V jednotlivých kategoriích byly oceněny následující společnosti.

 

Největší ekonomický přínos - výrobní investice

1. místo
SUNGWOO HITECH s.r.o.
za projekt na výrobu částí automobilových karosérií v Ostravě
- investice 2 500 mil. Kč, 1 041 nových pracovních míst

2. místo
ADC Czech Republic s.r.o.
za projekt na výrobu síťové infrastruktury (měděné a optické kabely, kabelové spojky apod.) v Brně
- investice 360 mil. Kč, 490 nových pracovních míst

3. místo
FTE automotive s.r.o.
za projekt na výrobu částí hydraulických brzd a spojek v Podbořanech
- investice 1 000 mil. Kč, 500 nových pracovních míst

 

Největší ekonomický přínos - investice do strategických služeb

1. místo
Sun Microsystems Czech s.r.o.
za projekt centra na vývoj software v Praze
- investice 513 mil. Kč, 200 nových pracovních míst

2. místo
TietoEnator a.s.
za projekt centra správy, provozu a bezpečnosti datových sítí, serverů, databází a aplikací v Ostravě
- investice 27 mil. Kč, 330 nových pracovních míst

3. místo
Computer Associates CZ s.r.o.
za projekt centra na vývoj software v Praze
- investice 44 mil. Kč, 126 nových pracovních míst

 

Investice s největším inovačním potenciálem

1. místo
TC INTER - INFORMATICS a.s.
za projekt technologického centra pro návrhy technických řešení interiérů letadel v Praze
- celková investice 222 mil. Kč, z toho investice do školení 31,6 mil. Kč
170 nových vysokoškolských pracovních míst

2. místo
TRW-DAS a.s.
za projekt vývoje a výroby komponentů pro motorová vozidla v Dačicích
- celková investice 108 mil. Kč, z toho investice do školení 13 mil. Kč
22 nových vysokoškolských pracovních míst

3. místo
Alcoa Fujikura Czech s.r.o.
za projekt vývoje elektrických kabelových systémů pro automobilový průmysl ve Stříbře
­- celková investice 23 mil. Kč, z toho investice do školení 8 mil. Kč
20 nových vysokoškolských pracovních míst

 

Subdodavatel roku

1. místo
PLASTIK HT a.s.
kontrakty pro společnosti Daikin, Matsushita Plzeň, Black & Decker - výlisky z plastů

2. místo
TOKOZ a.s.
kontrakt pro společnost Makita UK - odlitky a výlisky z hliníku a zinku

3. místo
OKULA Nýrsko a.s.
kontrakt pro společnost Daikin - formy na výrobu plastových výlisků, přesné výlisky z plechů

____________________________________________________________________________

Zvláštní ocenění Sdružení pro zahraniční investice - AFI za mimořádný přínos
pro rozvoj zahraničních investic v České republice obdržel

Kersten Janik, Senior Vice President DS-CRS/PG
Robert Bosch

 

Ocenění INVESTOR ROKU vyhlašuje v rámci programu Partnerství pro podporu přímých zahraničních investic v České republice agentura CzechInvest společně se Sdružením pro zahraniční investice AFI, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Do ocenění INVESTOR ROKU jsou zařazeny společnosti, které podaly svůj investiční záměr v roce 2005. Hodnotící údaje vycházejí právě ze záměru společnosti získat investiční pobídky, v němž se společnost zavazuje k investici v určité výši a k vytvoření minimálního počtu nových přímých pracovních míst. Projekty hodnotila komise, která byla složená ze zástupců Úřadu vlády, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí a agentury CzechInvest.

Největší ekonomický přínos - nová investice
Kritérium
: podání investičního záměru investora v roce 2005, typ investice: výrobní
Výpočet: počet nově vytvořených míst x koeficient klasifikace OECD* x míra společenské prospěšnosti**

Největší ekonomický přínos - investice do strategických služeb
Kritérium
: podání investičního záměru investora v roce 2005, typ investice: strategické služby
Výpočet: celková investice x koeficient SC*** x počet nově vytvořených míst pro VŠ

Investice s největším inovačním potenciálem
Kritérium
: podání investičního záměru investora v roce 2005, typ investice: technologické centrum
Výpočet: počet VŠ zaměstnanců x celkové investice do školení

Subdodavatel roku
Kritérium: Objem uzavřených kontraktů za asistence CzechInvestu v roce 2005. Přesnou výši kontraktů není možné sdělovat s ohledem na obchodní citlivost těchto údajů. Tři oceněné společnosti získaly kontrakty v řádu několika stovek milionů korun.

* Koeficient OECD - byla stanovena váha podle typu činnosti (větší váhu mají sofistikované výrobní programy s velkým potenciálem růstu)
** Míra společenské prospěšnosti je určena na základě průměrné míry nezaměstnanosti v roce 2005
*** Koeficient SC - stanovena váha podle typu činnosti (větší váhu má např. vývoj software než call centra)

VÍCE O VÍTĚZÍCH

SUNGWOO HITECH
Společnost SungWoo byla založena v roce 1977 a dnes je jedním z největších dodavatelů automobilových součástí v Koreji. Specializuje se zejména na konstrukční prvky z plechu jako jsou například dveře, střechy a nárazníky. Sungwoo má v Koreji čtyři továrny a tři pobočky, jedna továrna stojí v Indii a další dvě v Číně. V České republice buduje svůj nový závod v průmyslové zóně Ostrava - Hrabová. Na Moravu přišla jako dodavatel automobilky KIA v Žilině. Podle původního záměru chtěla proinvestovat téměř 2,5 miliardy korun a v průběhu tří let zaměstnat přibližně 1000 lidí. V souvislosti s rozhodnutím automobilky Hyundai se počet zaměstnanců ještě zvýší.

Sun Microsystems
Počátky pražského vývojového centra společnosti Sun Microsystems sahají do roku 1999, kdy proběhla akvizice projektu NetBeans, vývojového prostředí pro platformu Java. Od roku 1999 až do roku 2005 pracovaly ve vývojovém centru Sunu v ČR řádově desítky vývojářů. Klíčový zlom nastal v polovině roku 2005, kdy se Sun Microsystems rozhodl, s podporou agentury CzechInvest, zásadně rozšířit vývojové aktivity v České republice. V současné době pracuje v pražském vývojovém centru více než 200 vysoce kvalifikovaných odborníků na vývoji klíčových softwarových technologií Sunu. Hlavním projektem centra zůstává i nadále NetBeans, nejlepší vývojové prostředí pro platformu Java. Počet zaměstnanců postupně dosáhne až 400.

TC INTER - INFORMATICS
Technologické centrum Inter Informatics a.s. založila před třemi lety jako svou dceřinnou společnost firma Inter - Informatics s.r.o., která se zabývá poskytováním inženýrských sužeb v oblasti strojírenství a komplexních řešení vývoje softwaru. Vedení společnosti tím reagovalo na rozšiřující se spolupráci s nadnárodním výrobcem letecké techniky - koncernem Airbus. V současné době pracuje v TC Inter - Informatics 130 specialistů, projekt expanze však počítá s tím, že jejich počet vzroste v průběhu pěti let až na 300. Hlavními zákazníky společnosti jsou výrobci letadel, automobilů nebo lodí. Firma pro ně zajišťuje kompletní řetězec služeb spojených s vývojem produktu až po výrobu prototypu.

Plastik HT
PLASTIK HT je společnost s více než 40letou tradicí. Nyní se zaměřuje na výrobu technických výlisků z plastů pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Výrobu zajišťuje přibližně 650 zaměstnanců, kteří mají k dispozici nejmodernější strojové vybavení. Vzhledem k rostoucímu zájmu zákazníků se vedení akciové společnosti PLASTIK HT nedávno rozhodlo rozšířit výrobu. V místní průmyslové zóně proto vybuduje novou halu o ploše více jak 5 000 metrů čtverečních. Plastik HT má zákazníky nejen v České republice a Evropě, ale také v Mexiku, Argentině nebo Austrálii.