Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

CzechInvest se zapojil do „Manažerské hry“ pro středoškoláky

CzechInvest v rámci projektu „Manažerská hra“ studentům sítě středních škol EDUCAnet představil úvod do umění PR a prezentace produktu.

04.05.2010
CzechInvest se zapojil do „Manažerské hry“ pro středoškoláky

CzechInvest se tak zapojil do projektu, jehož mottem je „Jak by se vám podnikalo nanečisto“ a jehož cílem je ve spolupráci s odborníky z praxe seznámit zajímavou formou žáky s předpoklady a podmínkami zakládání firmy a přípravou podnikatelského plánu. Projekt navazuje na předměty ekonomie a management vyučovaný v rámci standardní nabídky předmětů sítě středních škol EDUCAnet.

V rámci projektu Manažerská hra se žáci setkali s manažery a vlastníky podniků, kteří jim přiblížili podnikání ze své perspektivy a dále je formou speciálních přednášek seznámili se základními pravidly z oblasti práva, daní, marketingu, HR či financí.

Výstupem projektu „Manažerská hra“ je podnikatelský plán připravený skupinou studentů a představený skupině odborníků, kteří ze všech projektů vyberou ten nejlepší. Hodnocení bude probíhat podle měřítek a požadavků obdobných u bank a investičních společností.

Žáci se díky účasti na projektu, a především díky propojení teorie s praxí, seznámí s obtížemi a požadavky, se kterými se při zakládání vlastních společností v budoucnu setkají a rovněž jim přiblíží pohled lidí z praxe a seznámí je s praktickými zkušenostmi vlastníků a manažerů společností.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Kocourková, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, lucie.kocourkova@czechinvest.org


Kontakt na EDUCAnet

Jiří Pokorný, Project Manager, tel.: +420 737 841 969, jiri.pokorny@educanet.cz