Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Dalších 6 evropských miliard na rozvoj a inovace

CzechInvest přijímá žádosti o dotace ze dvou oblíbených programů.

04.05.2010
Dalších 6 evropských miliard na rozvoj a inovace

logo OPPIDvě miliardy korun z programu Rozvoj na nákup technologií potřebných při dalším rozvoji malých a středních podniků a čtyři miliardy korun z programu Inovace – Inovační projekt na pořízení technologií nutných k zavádění inovací do výroby, taková je nejnovější nabídka Operačního programu Podnikání a inovace. Žádosti o dotace již nyní přijímá agentura CzechInvest prostřednictvím online systému eAccount.

logo EEI„Programy Rozvoj a Inovace – Inovační projekt patří k těm, o které bývá mezi podnikateli tradičně obrovský zájem. Svědčí o tom i nejaktuálnější statistiky. V minulosti oba programy podnikům otevřely celkem pět výzev k předkládání žádostí o dotace, v nichž bylo připraveno 8,139 miliardy korun. S koncem března 2010 měli úspěšní žadatelé na realizaci svých projektů přislíbeno celkem 8,044 miliardy korun. Na účty firem do té doby odešlo 2,178 miliardy korun. Další dvě výzvy, které jsou aktuální nyní, nabízejí k rozdělení šest miliard korun,“ vypočítává Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest.

Žádosti o dotace z programu Rozvoj mohou až do 1. srpna 2010 CzechInvestu posílat malé a střední podniky, které svůj projekt realizují v některém z českých a moravských regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti. V případě drobných podniků musí být navíc splněna podmínka místa realizace projektu v obci s více než dvěma tisíci obyvatel. Dotace v rozmezí 1 – 20 milionů korun na jeden projekt podpoří pořízení moderních technologických zařízení a realizaci projektů, jejichž cílem je zvýšit efektivitu výroby. S podporou dotace lze například nakoupit stroje a zařízení společně s řídicím softwarem, je-li jejich přímou součástí, nebo je možno pořídit patentové licence související s nákupem těchto strojů a zařízení.

Program Inovace – Inovační projekt je určen podnikům všech velikostí, žádosti bude přijímat až do 30. září 2010. Dotace podpoří nákup strojů a zařízení, které umožní přenos výsledků výzkumu a vývoje do výroby nebo také nákup know-how či licencí potřebných při zavádění nově vyvinutých produktů na trh. Pro tento typ projektů mohou podniky získat dotaci od jednoho do 75 milionů korun, maximální výše dotace se zvyšuje až na 150 milionů korun v případě, že je projekt realizován v některém z regionů se soustředěnou podporou státu. Malé a střední firmy mohou navíc získat dotaci až dva miliony korun na projekty zaměřené na organizační a marketingové inovace, například na zavedení nového způsobu prodeje nebo na financování spolupráce s jinými firmami a veřejnými institucemi.

Žádost o dotace z programů Rozvoj a Inovace – Inovační projekt přijímá agentura CzechInvest prostřednictvím elektronické aplikace eAccount dostupné na adrese www.czechinvest.org. Doplňující informace k oběma programům i k postupu podávání žádosti o dotaci mohou podnikatelé získat na bezplatné informační lince o podpoře podnikání, která je jim k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin na telefonním čísle 800 800 777. Konkrétní dotazy mohou zájemci zasílat také emailem na adresu programy@czechinvest.org.

Programy Rozvoj a Inovace – Inovační projekt jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), který mezi podniky z oblastizpracovatelského průmyslu, centra sdílených služeb a technologická centra v období 2007-2013 rozdělí 3,6 miliardy euro, tedy cca 91 miliard korun.
O dotaci mohou požádat podniky, které své projekty realizují mimo území hlavního města Prahy. Řídicím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zprostředkujícím subjektem pro dotační tituly OPPI je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Kocourková, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, lucie.kocourkova@czechinvest.org