Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Novela zákona o investičních pobídkách nabyla účinnosti

Přináší novinky a odstraňuje bariéry

07.05.2015
Novela zákona o investičních pobídkách nabyla účinnosti

V pátek 1. května 2015 nabyla účinnosti nejnovější úprava zákona o investičních pobídkách, která zavádí nové typy investičních pobídek a zároveň odstraňuje řadu limitujících překážek v rámci zákona o investičních pobídkách a souvisejících zákonů.

Na základě zákona č. 72/2000 Sb. mohou investoři, kteří umístí nebo rozšíří svou investici na území České republiky, získat podporu ve formě investičních pobídek. Mezi podporované oblasti aktuálně patří zpracovatelský průmysl, technologická centra a centra strategických služeb. V rámci center strategických služeb se podpora rozšíří i na datová centra a call centra.

Novela zákona významně rozšiřuje okruh okresů, ve kterých bude dostupná hmotná podpora vytváření nových pracovních míst a hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. V současnosti jsou podporovány čtyři okresy, novela zákona umožňuje rozšířit jejich počet až na čtrnáct. Smysl regionálního zaměření hmotné podpory je snaha motivovat investory realizovat své projekty v regionech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti.

V České republice také vzniká institut zvýhodněných průmyslových zón. Vláda Usnesením stanoví průmyslové zóny, ve kterých budou poskytovány atraktivnější investiční pobídky, například vyšší hmotná podpora na nová pracovní místa či zcela nová pobídka – osvobození od daně z nemovitých věcí na pět let. Toto opatření rovněž přispěje k regionálnímu zacílení pobídek, a to k obsazení připravených, ale nevyužitých průmyslových zón ve vybraných regionech.

Novela zákona zároveň odstraňuje řadu limitujících překážek, a to zejména v zákoně o daních z příjmů právnických osob. Dále významně snižuje minimální požadovaný počet nově vytvořených pracovních míst u činností s vysokou přidanou hodnotou.

Od roku 1998 do roku 2014 zaregistrovala agentura CzechInvest 924 rozhodnutí o příslibu investiční pobídky v celkové hodnotě 730 miliard korun a 170 tisíc pracovních míst. Necelou polovinu žádostí předložily české společnosti na rozšíření svých činností v České republice. Nejvíc žádostí o investiční pobídky bylo předloženo v  automobilovém a strojírenském sektoru.

Aktuální informace k nové úpravě naleznete zde.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest:

Petra Menclová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 430,petra.menclova@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}