Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

tisková zpráva

Stane se Kladno výstavní skříní revitalizace brownfieldů?

Stane se Kladno výstavní skříní revitalizace brownfieldů?

V úterý 6. června se v Kladně uskuteční konference Brownfieldy, tradiční setkání odborníků, kteří usilují o proměnu nevyužitých lokalit v České republice. Letošní ročník se zaměří především na kladenské projekty, kvalitu městského plánování a udržitelná řešení pro rozvoj rozsáhlých brownfieldů. Program nabídne přednášky, diskuze i komentovanou prohlídku areálu Poldi.

Periferie nebo sebevědomé město?
Kladno v posledních letech ožívá. Zdejší brownfieldové plochy se stávají lukrativní nejen pro průmyslové developery, ale čím dál častěji i pro ty rezidenční. „Na město klade zájem investorů velké nároky. Pokud se Kladno chce stát atraktivním místem pro život, musí mít nastavená jasná pravidla svého rozvoje, a s investory úzce spolupracovat od samého začátku. Na konferenci představíme pohled města i developera a věřím, že kladenský přístup může sloužit jako inspirace pro další projekty,“ říká organizátorka konference Kateřina Kubizňáková. Vybrané lokality bude možné vidět na živo v rámci doprovodného programu. Součástí komentované prohlídky bude například areál po zaniklé huti Poldi, nově zrevitalizovaná výrobní hala nebo lokality pro připravovaný průmyslový park a rezidenční čtvrť.
 
Proměna periferie v atraktivní místo pro život a podnikání je leitmotivem celého letošního ročníku konference. Jak plánovat města vstřícná ke svým obyvatelům a ohleduplná k životnímu prostředí představí Kristian Villadsen z renomovaného urbanistického ateliéru Gehl Architects. Dánské studio spolupracuje s městy i developery po celém světě a realizovalo projekty na brownfieldech například ve Švédsku nebo v Číně. „Příklady projektů ze zahraničí jsou vždy velkým oživením a přeji si, aby přinesly inspiraci pro odvážnější a zároveň udržitelný rozvoj našich měst. Udržitelnost je téma, které se s rozvojem brownfieldů velmi úzce pojí, a i letos mu budeme věnovat náležitou pozornost,“ vysvětluje Kateřina Kubizňáková.
 
Dialog státu a soukromého sektoru
O transformaci bývalých průmyslových lokalit se v České republice hovoří již 30 let. Bohužel se více hovoří, méně koná. Nyní je tématem pro jejich rozvoj udržitelnost, a opravdu se mohou stát, v dobrém slova smyslu, laboratoří smysluplného přístupu k modernímu urbanismu a developmentu. Na jedné straně je zde potřeba výstavby, především bytů, ale také komerčních ploch, a na straně druhé snaha začlenit brownfieldy zpět do života svého širokého okolí. To jsou výzvy, které by měl soukromý a veřejný sektor společně řešit. Brownfieldy jsou místa, na jejichž rozvoji získají všichni - stát, obce i podnikatelé,” říká Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů, která konferenci Brownfieldy tradičně spolupořádá.
 
Smyslem konference je zprostředkovat dialog mezi soukromým sektorem a veřejnou správou a hledat cesty, jak nastavit funkční systém, který umožní rozvoj i velmi komplikovaných lokalit. Při využití brownfieldů pro strategické projekty je role státu zcela zásadní. „Stát má z mnoha významných důvodů jednoznačný zájem umísťovat velké investiční projekty na brownfieldy. Znamená to změnit přístup k podpoře těchto lokalit a zaměřit se zejména na přípravu území a infastruktury, která je nezbytná pro vznik průmyslových parků stejně tak jako pro občanskou vybavenost nebo rezidenční projekty. Tento nový přístup budeme mj. prezentovat na letošní konferenci Brownfieldy v Kladně,” uvedl Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu pověřený řízením agentury CzechInvest.
 
Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu chceme odborné veřejnosti ukázat, jakým směrem se bude role státu v přípravě strategických transformačních ploch v budoucnu ubírat a zaměříme se také na vyhodnocení dopadů investičních projektů na okolní obce a regiony, ” vysvětluje David Petr, koordinátor přípravy strategického podnikatelského parku v lokalitě letiště Plzeň-Líně z agentury CzechInvest. Konferenci zakončí diskuze předních zástupců státu i soukromého sektoru, které se zúčastní také ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.
 
Konferenci Brownfieldy pořádá Asociace developerů a Kateřina Kubizňáková ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou CzechInvest. Hlavním partnerem konference je společnost EBM Group a záštitu akci udělil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Více informací k programu: www.kfbrownfieldy.cz


Zdroj: Konference Brownfieldy

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}