Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

60 miliónů korun na ochranu průmyslových práv

Dotace EU pro podnikatele, vysoké školy i fyzické osoby na ochranu vynálezů, užitných a průmyslových vzorů či na zahraniční ochranné známky.

31.01.2008
60 miliónů korun na ochranu průmyslových práv

logo OPPIAgentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest zahájí již za měsíc příjem registračních žádostí o dotace z programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Na základě výzvy k podávání žádostí zveřejněné 2. ledna letošního roku budou na tento program z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) vyplaceny prostředky v objemu 60 milionů korun. Příjem registračních žádostí začíná 3. března 2008 a bude ukončen 31. prosince 2008.        

„I naši podnikatelé si začínají uvědomovat to, co je ve vyspělých ekonomikách samozřejmostí – že nestačí něco nového vymyslet, ale je třeba se také postarat, aby si jejich myšlenky nepřivlastnil někdo jiný. Žadatelům proto budeme přispívat částkami od deseti tisíc až do 1 miliónu korun na náklady spojené s činností právníků či patentových zástupců, na překlady a na správní poplatky,“ dodává k rozsahu příspěvků Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je jedním ze dvou typů projektů, které budou v příštích letech v rámci programu INOVACE vyhlašovány. Cílem projektu je podpořit využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami i fyzickými osobami. Program tak přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.

Aktivita tohoto typu je ve struktuře dotačních programů CzechInvestu víceméně novinkou – problematika inovací se dosud (v předchozím Operačním programu Podpora podnikání, 2004-2006) objevovala ve formě podpory podnikatelských projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb. Ty samozřejmě nechybí ani v OPPI, ale budou vyhlašovány samostatnými výzvami pod hlavičkou INOVACE – Inovační projekty (první výzva již byla vyhlášena v roce 2007).

Většinu dokumentů žadatelé v rámci Operačního programu Podnikání a inovace posílají do agentury CzechInvest přes internetovou aplikaci eAccount přímo ze své kanceláře či domova. Výrazně se tím sníží náklady a časová náročnost administrace projektů. Aplikace eAccount má řadu výhod. Systém je snadno ovladatelný a nevyžaduje žádné speciální programové vybavení.

Při vyplňování formulářů systém žadatele upozorní na chyby, takže odpadají problémy s následným opravováním formálních nedostatků. Aplikace zároveň umožní průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti. Vstup do eAccountu je možný 24 hodin denně prostřednictvím webových stránek.

CzechInvest působí jako prostředník mezi EU a malými a středními podniky při implementaci Strukturálních Fondů EU v České republice. Usnadňuje podnikatelům přístup k prostředkům státní podpory. Hlavním nástrojem podpory domácích společností je Operační program Podnikání a inovace, ze kterého agentura CzechInvest rozdělí mezi české podnikatele sto miliard korun. Agentura CzechInvest je administrátorem pro Operační program Podnikání a inovace (OPPI). Aktuální výzvy k programům jsou vyhlašovány postupně formou kolových, případně kontinuálních výzev k příjmu žádostí o podporu. Podrobné informace k výzvám žadatelé najdou  na www.czechinvest.org.

Zelená informační linka 800 800 777 o programech podpory podnikání je žadatelům o dotace k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin. Kromě toho mohou zájemci o evropské programy své otázky posílat i emailem na adresu programy@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}