Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - leden 2008

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

03.01.2008
Aktuální informace o programech podpory podnikání - leden 2008

logo OPPIMinisterstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) zveřejnilo dne 2. ledna 2008 další časově omezené výzvy k příjmu registračních žádostí do čtyř programů podpory z OPPI. Příjem registračních žádostí bude spuštěn v březnu 2008. K tomuto datu budou k dispozici i Pokyny pro žadatele. Důležité informace k vyhlášeným Výzvám však na internetových stránkách agentury CzechInvest naleznete už nyní.

  • Potenciál II. Výzva: program, který pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.
  • ICT a strategické služby: program, který podporuje růst a konkurenceschopnost sektoru ICT a strategických služeb.
  • Nemovitosti: program, který podporuje vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispívá tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí.
  • Školicí střediska: program, který podporuje výstavbu, rekonstrukci a vybavení školících center nebo školících místností.
  • Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví: program, který podporuje ochranu nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.

 

Plné moci:

Pokud se žadatel rozhodne zplnomocnit jinou fyzickou/právnickou osobu k předložení projektu, je potřeba doložit tuto plnou moc v papírové podobě na příslušné Regionální kanceláři CzechInvestu podle místa realizace projektu. Tato plná moc musí být podepsána v souladu se způsobem jednání, který je uveden v Obchodním rejstříku. Plné moci musí být úředně ověřené.

V případě, že jste se rozhodli delegovat některá práva na jinou FO/PO, využijte prosím připravených formulářů Plných mocí, které najdete na stránce Plné moci v Připojených souborech. Formuláře jsou ve dvou vyhotoveních: Plná moc a Substituční plná moc.

Tyto formuláře jsou závazné, od 1. 1. 2008 budou přijímány Plné moci pouze v této podobě.

 

Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}