Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

MPO vyhlásilo pět nových programů z OPPI za více než 5 miliard Kč

Se začátkem nového roku vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu pět nových programů podpory z Operačního programu Podnikání a inovace. Jedná se o programy ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY, INOVACE – PATENT, POTENCIÁL, ŠKOLICÍ STŘEDISKA a NEMOVITOSTI.

04.01.2008
MPO vyhlásilo pět nových programů z OPPI za více než 5 miliard Kč

logo OPPICelkem tak již ministerstvo vyhlásilo 13 z 15 programů podpory určených na léta 2007-2013. Pro nově vyhlášené výzvy je přitom celkem určeno 5 540 milionů korun.

"Evropská komise počátkem prosince schválila Operační program Podnikání a inovace. Díky tomu, že jsme s předstihem vyhlásili prvních devět výzev, mohli podnikatelé již v roce 2007 z nového operačního programu čerpat na různé projekty více než miliardu korun. Díky schválenému programu teď můžeme otevřít dalších pět programů za více než 5,5 miliardy korun. Očekávám proto, že v letošním roce budeme ještě úspěšnější," uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

MPO již v první polovině loňského roku umožnilo přístup k finančním zdrojům ze strukturálních fondů EU podnikatelům alespoň formou vyhlášení osvědčených programů podpory pro malé a střední podniky. Celkem uveřejnilo šest výzev na dotace a tři výzvy na úvěrové a záruční programy. Jednalo se o programy ROZVOJ, ICT V PODNICÍCH, EKOENERGIE, INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT, POTENCIÁL a MARKETING, PROGRES, START, ZÁRUKA. Zájem podnikatelů dokládá fakt, že do konce roku 2007 se sešlo více jak tisíc plných žádostí o dotace směřujících do všech vyhlášených programů.

Operační program Podnikání a inovace je realizován 15 programy podpory: PROGRES, START, ZÁRUKA, ROZVOJ, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY, ICT V PODNICÍCH, EKOENERGIE, INOVACE, POTENCIÁL, SPOLUPRÁCE, PROSPERITA, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI, PORADENSTVÍ, MARKETING. Tyto programy jsou vyhlašovány postupně formou kolových, případně kontinuálních výzev k příjmu žádostí o podporu.

ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

Příjem registračních žádostí bude zahájen 1. března 2008 a ukončen 31. května 2008. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 500 mil. Kč. Cílem programu je podpořit nabídku nových informačních systémů a služeb, podpořit investování a tvorbu nových kvalifikovaných pracovních míst v sektoru informačních a komunikačních technologií.

INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Příjem registračních žádostí bude zahájen 1. března 2008 a ukončen 31. prosince 2008. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 60 mil. Kč. Programu má podpořit využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami a fyzickými osobami.

POTENCIÁL

Jedná se již o druhou výzvu (první výzva vyhlášena už 25. dubna 2007). Příjem registračních žádostí bude zahájen 1. března 2008 a ukončen 30. září 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 580 mil. Kč. Program je určena na podporu zakládání a rozvoje podnikových výzkumných center.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Příjem registračních žádostí bude zahájen 3. března 2008 a ukončen 28. února 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 400 mil. Kč. Cílem programu je podpořit budování infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů.

NEMOVITOSTI

Příjem registračních žádostí bude zahájen 1. března 2008 a ukončen 31. prosince 2008. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 000 mil. Kč. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti (např. na regeneraci tzv. brownfieldů – viz www.brownfieldy.cz). 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}