Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Další čtyři miliardy z EU zamíří k českým podnikatelům

Čtyři miliardy korun čekají na projekty v programech ICT a strategické služby a Rozvoj.

15.01.2009
Další čtyři miliardy z EU zamíří k českým podnikatelům

OPPIČtyři miliardy korun ze strukturálních fondů Evropské unie, tolik připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci dotačních programů ICT a strategické službyRozvoj. Výzvy k předkládání projektů do obou programů ministerstvo zveřejnilo právě dnes. Příjem registračních žádostí začne v následujících měsících, podnikatelé tak mají dostatek času na prostudování detailů výzev a pečlivou přípravu svých projektů. Oba programy jsou součástí evropského Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), který administruje agentura CzechInvest.

EEI„Tato, v pořadí již druhá výzva programu ICT a strategické služby, nabízí podnikatelům finanční prostředky v celkové hodnotě dvou miliard korun na investice do vybraných strategických služeb navázaných na IT sektor,“ říká Lukáš Vymětal, ředitel Divize strukturální fondy agentury CzechInvest. „Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost a růst sektoru ICT a vybraných strategických služeb s návazností na informační a komunikační technologie,“ dodává. Podnikatelé mohou čerpat dotace na tvorbu nových aplikací z oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií nebo na zakládání a rozvoj center sdílených služeb a center oprav high-tech výrobků a technologií.

Na rozdíl od první výzvy programu ICT a strategické služby nebudou podpořena centra zákaznické podpory. „Vyřazením center zákaznické podpory ze seznamu podporovaných aktivit získáme více prostoru a zároveň finančních prostředků pro projekty s vysokou přidanou hodnotou, například pro projekty zaměřené na tvorbu nových softwarových systémů či na high-tech opravárenská centra,“ vysvětluje Vymětal a vyjmenovává další změny oproti první výzvě: „Podnikatele potěší přizpůsobení parametrů výzvy směrem k jejich potřebám. Snižuje se počet pracovních míst, k jejichž vytvoření se příjemci dotace zavazují, a zároveň se mění maximální a minimální dotace, o kterou mohou podnikatelé požádat – na jeden projekt lze získat finanční podporu v rozsahu 1,5 až 80 milionů korun. Zároveň zůstala zachována možnost podat více projektů, s omezením jednoho projektu na kraj a žadatele.“

Společně s výzvou do programu ICT a strategické služby se otevírá také druhá výzva k předkládání projektů v rámci programu Rozvoj. „A také zde se počítá s alokací ve výši dvou miliard korun, které budou připraveny pro projekty malých a středních podnikatelů, realizované ve vybraných regionech České republiky. Podnikatelé mohou investovat do technologického vybavení svých firem a tím získat nové výrobní kapacity,“ dodává Vymětal.

Dotaci ve výši 1 až 20 milionů korun pro jeden projekt mohou podnikatelé použít na pořízení strojů a zařízení, popřípadě jí mohou financovat náklady spojené s pořízením patentových licencí na know-how nebo řídicího softwaru k pořizovaným strojům a zařízením. Oproti první výzvě nejsou podporovány výdaje související s publicitou projektu a stavební náklady. Maximální míra podpory činí 50 až 60 procent uznatelných výdajů, a to v závislosti na velikosti podniku a regionu, ve kterém je projekt realizován. V rámci této výzvy může každý podnikatel předložit pouze jeden projekt.

Žádosti o dotace lze spravovat výhradně prostřednictvím aplikace eAccount na internetové stránce CzechInvestu www.czechinvest.org, kde podnikatelé najdou také aktuální informace o dalších programech OPPI. Se svými dotazy se mohou zájemci obracet na zelenou informační linku o programech podpory podnikání 800 800 777, která je jim zdarma k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin. Své podnikatelské záměry a dotazy týkající se aplikace eAccount lze konzultovat osobně či telefonicky ve 13 regionálních kancelářích agentury CzechInvest, a to každý pracovní den od 8 do 17 hodin. Regionální kanceláře jsou v každém krajském městě, jejich seznam je možné stáhnout na http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare.

 


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Kocourková, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kocourkova@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}