Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

750 milionů na vznik a další rozvoj klastrů

Dotace podpoří rozvoj spolupráce podnikatelů s výzkumníky a univerzitami.

11.01.2010

logo OPPITři čtvrtě miliardy korun na podporu vzájemné spolupráce si mezi sebe rozdělí sdružení podniků, výzkumníků a univerzit. Právě tolik je totiž připraveno v druhé výzvě evropského dotačního programu Spolupráce – Klastry, která startuje právě dnes. Program podpoří vznik nových i další rozvoj již fungujících klastrů – tedy sdružení oborově či regionálně propojených podniků, výzkumných ústavů a vzdělávacích institucí. Žádosti o dotace přijímá agentura CzechInvest od 1. března do 30. května 2010. Do 31. března 2010 pak mohou žádat klastry, které již dotaci získaly v předchozí výzvě a nyní se hodlají účastnit mezinárodního výzkumného a vývojového projektu.

logo EEI„Vzájemná spolupráce přináší členům klastru nezanedbatelné výhody. Firmy, které si na trhu běžně konkurují, mohou spolupráci v klastru využít třeba k získání lepší vyjednávací pozice směrem k dodavatelům nebo se díky napojení na výzkumné a vzdělávací instituce v maximální míře věnovat inovacím. Širší spektrum produktů vznikajících v rámci klastru je pak obrovskou výhodou při vyjednávání s potenciálními zákazníky a následném uzavírání nových kontraktů,“ upozorňuje pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest Alexandra Rudyšarová.

V aktuální výzvě je připraveno 750 milionů korun, 3 – 80 milionů na jeden projekt. Dotace je určena zejména na podporu výzkumných a vývojových projektů klastru, propagaci klastru nebo na financování provozu klastru. O dotaci mohou žádat klastry s minimálně 15 členy, alespoň jedním z nich musí být instituce terciárního vzdělávání či výzkumný ústav. I v této výzvě platí, že většinu členů klastru musí tvořit malí a střední podnikatelé. Registrační žádosti o dotace bude agentura CzechInvest přijímat od 1. března do 30. května 2010, už teď je ale možné konzultovat připravované projekty v regionálních kancelářích agentury CzechInvest nebo na centrále v Praze.

Novinkou v této výzvě je příležitost získat dotaci i pro uskupení, která se svým projektem uspěla už v první výzvě programu Spolupráce – Klastry. Podmínkou pro podání žádosti je účast klastru na mezinárodním výzkumném a vývojovém projektu. Dotace podpoří náklady spojené s daným projektem a další dílčí aktivity klastru. Úspěšné projekty mohou získat dotaci až do výše 70 procent nákladů vynaložených v souvislosti s projektem. Registrační žádosti do této části výzvy bude agentura CzechInvest přijímat od 1. března 2010 do 31. března 2010.

Žádosti o dotace ze všech dotačních programů Operačního programu Podnikání a inovace, tedy včetně programu Spolupráce - Klastry, lze spravovat výhradně prostřednictvím aplikace eAccount na internetové stránce www.czechinvest.org. Se svými dotazy se mohou zájemci obracet na informační linku o programech podpory podnikání 800 800 777, která je jim zdarma k dispozici ve všední dny od 9 do 13 hodin. Své podnikatelské záměry, dotazy k aplikaci eAccount nebo k možnosti získání elektronického podpisu lze konzultovat také v síti 13 regionálních kanceláří CzechInvestu, a to v pracovní dny od 8 do 16.30 hodin. Více informací na http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Kocourková, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, lucie.kocourkova@czechinvest.org