Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání – 9. 1. 2012

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

09.01.2012

Vyhlášení II. Výzvy – prodloužení v programu Nemovitosti

Dne 4. 1. 2012 bylo vyhlášeno prodloužení II. Výzvy v programu Nemovitosti. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 1. 3. 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Celková alokace pro tuto Výzvu je 1 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

Správce programu si vyhrazuje právo předčasně ukončit příjem žádostí v případě přesáhnutí plánované alokace.

 • Nemovitosti: program, který podporuje vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispívá tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky.

Vyhlášení III. Výzvy – 2. prodloužení v programu Progres

Dne 2. 1. 2012 bylo vyhlášeno 2. prodloužení III. Výzvy v programu Progres. Příjem žádostí v rámci této Výzvy bude probíhat od 2. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Celková alokace pro tuto Výzvu je 0,3 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky.

 • Progres: program, jehož cílem je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru.

Vyhlášení III. Výzvy – prodloužení v programu ICT v podnicích

Dne 2. 12. 2011 bylo vyhlášeno prodloužení III. Výzvy v programu ICT v podnicích. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 16. 1. 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Celková alokace pro tuto Výzvu je 0,35 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

Správce programu si vyhrazuje právo předčasně ukončit příjem žádostí v případě přesáhnutí plánované alokace.

 • ICT v podnicích: program, který pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích.

Vyhlášení III. Výzvy – I. prodloužení v programu Rozvoj

Dne 15. 11. 2011 bylo vyhlášeno I. prodloužení III. Výzvy v programu Rozvoj. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 15. 1. 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Celková alokace pro tuto Výzvu je 0,7 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

 • Rozvoj: program je zaměřen na podporu rozvoje malých a středních podniků pomocí investic do moderních technologií. Upozorňujeme zájemce, že projekty v rámci tohoto programu mohou realizovat žadatelé pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007- 2013.

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu Inovace – inovační projekt

Dne 21. 11. 2011 byl zahájen příjem Plných žádostí do IV. Výzvy – prodloužení programu Inovace – inovační projekt. Plné žádosti budou přijímány do 29. 2. 2012. Alokace pro tuto Výzvu je 3,5 mld. Kč.

 • Inovace – inovační projekt: program, který pomáhá uvádět do výroby a na trh inovované produkty, které vznikly na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie.

Pozastavení příjmu Registračních žádostí do programu ICT a strategické služby

Dne 18. 12. 2011 byl z důvodu překročení plánované alokace pozastaven příjem Registračních žádostí do III. Výzvy – prodloužení programu ICT a strategické služby.

Opětovné spuštění příjmu Registračních žádostí bude záviset na alokaci této výzvy ve vztahu k vyhodnoceným projektům.

Pozastavení příjmu Registračních žádostí do programu Inovace – inovační projekt

Dne 14. 11. 2011 byl z důvodu překročení plánované alokace pozastaven příjem Registračních žádostí do IV. Výzvy – prodloužení programu Inovace – inovační projekt.

Opětovné spuštění příjmu Registračních žádostí bude záviset na alokaci této výzvy ve vztahu k vyhodnoceným projektům.

Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – obecná část

V minulých dnech došlo k aktualizaci obecné části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace. V Pokynech byl na straně 34 a 37 upřesněn postup vyhodnocení nabídek v případě bodové rovnosti a doplněna informace o nepřípustnosti losování jako prostředku hodnocení nabídek VŘ. Dále na straně 34 byla upřesněna informace o smluvních podmínkách (smluvní sankce, pokuta, odstupné, atd.) jako nepřípustných dílčích hodnotících kritériích.

Aktuální verze Pokynů je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Nové Pokyny pro žadatele a příjemce dotace pro program Nemovitosti (II. Výzva - prodloužení)

Před několika dny byla na webové stránky Agentury CzechInvest vložena specifická část Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro novou Výzvu programu Nemovitosti. Dokument je k dispozici na stránkách Agentury u programu Nemovitosti.


Kalendář akcí

17. 1. 2012 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Karlovy Vary

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

 • Termín konání: 17. 1. 2012
 • Místo konání: Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Karlovarský kraj, Jaltská 906/1, Karlovy Vary

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese jana.pavlasova@czechinvest.org, a to nejpozději do 13. 1. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

19. 1. 2012 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – České Budějovice

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

 • Termín konání: 19. 1. 2012
 • Místo konání: Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Jihočeský kraj, Husova 9, České Budějovice

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese ceskebudejovice@czechinvest.org nebo na telefonním čísle 387 962 413, a to nejpozději do 17. 1. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

19. 1. 2012 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Pardubice

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

 • Termín konání: 19. 1. 2012
 • Místo konání: Regionální kancelář agentury CzechInvest, Administrativní centrum VINICE, K Vinici 1256, Pardubice

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese marie.cernosova@czechinvest.org nebo na telefonním čísle 466 616 705, a to nejpozději do 17. 1. 2012.  V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

23. 1. 2012 Dotace na podnikatelské nemovitosti– Brno

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu se společností eNovation si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem „Dotace na podnikatelské nemovitosti“.

 • Termín konání: 23. 1. 2012
 • Místo konání: Hotel Vista, Hudcova 72, Brno

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese jana.dolejsova@enovation.cz, a to nejpozději do 18. 1. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

25. 1. 2012 Dotace na podnikatelské nemovitosti – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu se společností eNovation si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem „Dotace na podnikatelské nemovitosti“.

 • Termín konání: 25. 1. 2012
 • Místo konání: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese jana.dolejsova@enovation.cz, a to nejpozději do 19. 1. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

26. 1. 2012 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Plzeň

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

 • Termín konání: 26. 1. 2012
 • Místo konání: Vědeckotechnický park Plzeň, budova A, Teslova 3, Plzeň

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese plzen@czechinvest.org, a to nejpozději do 23. 1. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

30. 1. 2012 Aktuální možnosti podpory OPPI – program Nemovitosti – Plzeň

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Aktuální možnosti podpory OPPI – program Nemovitosti“.

 • Termín konání: 30. 1. 2012
 • Místo konání: Vědeckotechnický park Plzeň, budova A, Teslova 3, Plzeň

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese plzen@czechinvest.org, a to nejpozději do 25. 1. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

3. 2. 2012 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI, se zaměřením na mzdové náklady– Ostrava

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI, se zaměřením na mzdové náklady“.

 • Termín konání: 3. 2. 2012
 • Místo konání: Regionální kancelář agentury CzechInvest, Na Hradbách 18, Ostrava

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese veronika.friedlova@czechinvest.org nebo telefonicky na čísle 595 198 481, a to nejpozději do 31. 1. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

3. 2. 2012 Aktuální možnosti podpory OPPI – program Nemovitosti – Ostrava

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Aktuální možnosti podpory OPPI – program Nemovitosti“.

 • Termín konání: 3. 2. 2012
 • Místo konání: Regionální kancelář agentury CzechInvest, Na Hradbách 18, Ostrava

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese veronika.friedlova@czechinvest.org nebo telefonicky na čísle 595 198 481, a to nejpozději do 31. 1. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

13. 3. 2012 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Karlovy Vary

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

 • Termín konání: 13. 3. 2012
 • Místo konání: Agentura CzechInvest - Regionální kancelář pro Karlovarský kraj, Jaltská 906/1, Karlovy Vary

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese jana.pavlasova@czechinvest.org, a to nejpozději do 9. 3. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777(v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.