Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Výzva v rámci projektu CzechEkoSystem

Projekt CzechEkoSystem zaměřený na zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb a přípravu projektů inovačních malých a středních podniků bude vyhlášen v lednu.

06.01.2012

Dne 11. ledna 2012 bude vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem, který je podpořen z programu PORADENSTVÍ. Na tuto výzvu je alokováno 60 mil. Kč. Příjem žádostí bude zahájen dne 1. 5. 2012 a ukončen dne 29. 6. 2012. Poskytovatelem dotace je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Operační program Podnikání a inovace má pro podnikatele v období 2007 — 2013 připraveno téměř 90 miliard korun.

Úplný text výzvy, vymezení způsobilých výdajů, forma podpory, výběrová kritéria a další související dokumentace budou k dispozici na webových stránkách k datu vyhlášení výzvy.

Bližší informace naleznete také v tiskové zprávě MPO ČR.