Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání – 14. 1. 2014

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání

14.01.2014
Aktuální informace o programech podpory podnikání – 14. 1. 2014

Upozornění pro žadatele – Příjem Plných žádostí do programu Rozvoj

Dne 20. 1. 2014 bude ukončen příjem Plných žádostí do II. prodloužení III. Výzvy v programu Rozvoj. Příjem Plných žádostí v rámci této Výzvy probíhá od 4. 11. 2013 12:00 hod do 20. 1. 2014 12:00 hod prostřednictvím internetové aplikace eAccount.

Prosíme žadatele, aby nenechávali podání plné žádosti na poslední chvíli, a předešli tak technickým problémům aplikace eAccount způsobených zahlcením systému.

Celková alokace pro tuto Výzvu je 2,5 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

  • Rozvoj: program, který napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

Upozornění pro žadatele – Příjem Plných žádostí do programu Inovace – inovační projekt

Dne 14. 2. 2014 bude ukončen příjem Plných žádostí do III. prodloužení IV. Výzvy v programu Inovace – inovační projekt. Příjem Plných žádostí v rámci této Výzvy probíhá od 11. 11. 2013 13:00 hod do 14. 2. 2014 13:00 hod prostřednictvím internetové aplikace eAccount.

Prosíme žadatele, aby nenechávali podání plné žádosti na poslední chvíli, a předešli tak technickým problémům aplikace eAccount způsobených zahlcením systému.

Celková alokace pro tuto Výzvu je 2,5 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

  • Inovace – inovační projekt: program, který pomáhá uvádět do výroby a na trh inovované produkty, které vznikly na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie.

Upozornění pro žadatele – Novela zákona o veřejných zakázkách

Dne 1. 1. 2014 nabývá účinnosti novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Kromě jiného došlo ke zvýšení finančních limitů pro zakázky malého rozsahu – pro veřejné zakázky na stavební práce z 3 000 000 Kč bez DPH na 6 000 000Kč bez DPH a pro veřejné zakázky na dodávky a na služby z 1 000 000 Kč bez DPH na 2 000 000 Kč bez DPH.

V souvislosti s tím byl v minulých dnech aktualizován dokument s názvem Příloha č. 1 – Postup dle Pravidel pro VD nebo dle Zákona o VZ na webových stránkách agentury CzechInvest (sekce Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů).

Též došlo k aktualizaci dokumentu Pravidla pro výběr dodavatelů v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI na stránkách Czechinvestu, kde byly zohledněny nově zvýšené limity. Mj. došlo
i ke změně v bodě 33 tohoto dokumentu, kdy povinnost zveřejnit celé znění smlouvy či rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření v případě přesáhnutí ceny 500 000 Kč bez DPH má veřejný zadavatel.

Nové Pokyny pro žadatele a příjemce dotace pro nové výzvy v programech Rozvoj, Inovace – inovační projekt a ICT a strategické služby

Na webových stránkách agentury CzechInvest a MPO byly vloženy a aktualizovány pokyny Podmínky poskytnutí dotace a Způsobilé výdaje, které se týkají programů Rozvoj, Inovace – inovační projekt a ICT a strategické služby. Jedná se o Pokyny k  vyhlášeným výzvám v rámci uvedených programů. Dokumenty jsou k dispozici na stránkách agentury CzechInvest u jednotlivých programů.


Kalendář akcí

21. 1. 2014 Setkání personalistů Plzeňského kraje – Metody výběru pracovní síly – Plzeň

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Setkání personalistů Plzeňského kraje – Metody výběru pracovní síly.“ Cílem setkání je sdílení zkušeností účastníků s konkrétními metodami výběru pracovní síly.

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese plzen@czechinvest.org nejpozději do 17. 1. 2014. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více o akci zde: http://www.czechinvest.org/data/files/pozvanka-setkani-personalistu-4076-cz.pdf

21. 1. 2014 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Olomouc

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI.“

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese veronika.ottova@czechinvest.org nejpozději do 16. 1. 2014. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací o semináři zde: http://www.czechinvest.org/data/files/pozvanka-21-01-4072-cz.pdf

21. 1. 2014 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Brno

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI.“

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese lenka.bozkova@czechinvest.org nejpozději do 16. 1. 2014. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací o semináři zde: http://www.czechinvest.org/data/files/pozvanka-na-seminar-21-1-4078-cz.pdf

21. 1. 2014 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Pardubice

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI.“

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese marie.cernosova@czechinvest.org nejpozději do 17. 1. 2014. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací o semináři zde: http://www.czechinvest.org/data/files/jak-na-monitoring-projektu-a-zadost-o-platbu-v-oppi-21-1-4083-cz.pdf

21. 1. 2014 Regenerace lokalit brownfields v Moravskoslezském kraji – Ostrava

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Regenerace lokalit brownfields v Moravskoslezském kraji.“

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese hrabovsky@arr.cz.

Více informací o semináři zde: http://www.czechinvest.org/data/files/brf-seminar-2014-01-21-4085-cz.pdf

22. 1. 2014 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Hradec Králové

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI.“

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese hradeckralove@czechinvest.org nejpozději do 17. 1. 2014. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací o semináři zde: http://www.czechinvest.org/data/files/pozvanka-zopl-1-14-4079-cz.pdf

23. 1. 2014 Výběr dodavatele v OPPI – Olomouc

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem "Výběro dodavatele v OPPI.“

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese jana.bosakova@czechinvest.org nejpozději do 20. 1. 2014. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací o semináři zde: http://www.czechinvest.org/data/files/poz-ppvd-4073-cz.pdf

28. 1. 2014 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Zlín

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI.“

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eva.janikova@czechinvest.org nejpozději do 24. 1. 2014. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více o akci zde: http://www.czechinvest.org/data/files/pozvanka-28-1-4080-cz.pdf

29. 1. 2014 Pravidla pro výběr dodavatele v OPPI – Zlín

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Pravidla pro výběr dodavatele v OPPI“.

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese michaela.pernicka@czechinvest.org nejpozději do 27. 1. 2014. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací o akci zde: http://www.czechinvest.org/data/files/pozvanka-ppvd-29-01-4081-cz.pdf

29. 1. 2014 Výběr dodavatele v OPPI – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Výběr dodavatele v OPPI“.

  • Termín konání: 29. 1. 2014
  • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eliska.matulova@czechinvest.org, a to nejpozději do 27. 1. 2014.  V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Podrobnější informace o akci naleznete zde: http://www.czechinvest.org/data/files/pozvanka-seminar-29-1-4074-cz.pdf

12. 2. 2014 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Karlovy Vary

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI.“

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese jana.pavlasova@czechinvest.org nejpozději do 10. 2. 2014. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více o akci zde: http://www.czechinvest.org/data/files/zopl-monit-pozvanka-12-2-2014-4086-cz.pdf

13. 2. 2014 Výběr dodavatele v OPPI – Ústí nad Labem

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Výběr dodavatele v OPPI“.

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese stefan.koren@czechinvest.org, a to nejpozději do 11. 2. 2014.  V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Podrobnější informace o akci naleznete zde: http://www.czechinvest.org/data/files/pozvanka-na-seminar-13-2-4084-cz.pdf

Přehled všech akcí je k dispozici na webových stránkách agentury CzechInvest.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777(v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.

 

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}