Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - 26. 1. 2015

26.01.2015
Aktuální informace o programech podpory podnikání - 26. 1. 2015

Aktualizace Pravidel etapizace projektu

V minulých dnech došlo k aktualizaci dokumentu Pravidla etapizace projektu. Nová Pravidla etapizace č. j. MPO 2011/15/61200/60000 umožňují za předem stanovených podmínek proplácet zálohové faktury vztahující se k plnění předmětu i bez faktur zúčtovacích.

Dokument je k dispozici na webových stránkách Agentury CzechInvest v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI.


Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace z OPPI – obecná část a Průvodce podání ŽoPL

V souvislosti s možností proplácení zálohových faktur došlo k doplnění Pokynů pro žadatele a příjemce dotace na straně 79 a dokumentu Průvodce podáním Žádosti o platbu na straně 13. V kapitole 2.4 Specifické účetní doklady bylo k bodu Vyúčtovací faktura doplněno, že Pravidla etapizace projektu č.j.: MPO 2011/15/61200/60000 umožňují za splnění určitých podmínek proplácet zálohové faktury vztahující se k plnění předmětu i bez faktur vyúčtovacích; výčet podmínek je uveden v aktualizovaných dokumentech.

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI – obecná část je k dispozici v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI, Průvodce podáním Žádosti o platbu potom v sekci Žádost o platbu v OPPI.


Nové přílohy v programu Spolupráce – Klastry, Výzva II - pokračování

V minulých dnech byly v programu Spolupráce – Klastry, Výzva II - pokračování zveřejněné nové přílohy. Jedná se o dokumenty Osnova závěrečné zprávy a Osnova závěrečné zprávy – kolektivní výzkum.

Přílohy jsou k dispozici zde v připojených souborech.


Kalendář akcí

4. 3. 2015 Výběr dodavatele v OPPI – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Výběr dodavatele v OPPI.“ Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace se správným postupem a nejčastějšími chybami spojenými s výběrem dodavatele v OPPI.

  • Termín konání: 4. 3. 2015
  • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eliska.matulova@czechinvest.org nejpozději do 2. 3. 2015. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací o semináři zde.

Termíny a další informace o všech seminářích naleznete na webových stránkách CI v sekci Přehled všech akcí.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777(v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}