Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

8. 1. 2016 Aktuální informace o programech podpory podnikání

08.01.2016
8. 1. 2016 Aktuální informace o programech podpory podnikání

Aktualizace Pravidel způsobilosti a publicity OP PIK

Dne 8. 1. 2015 došlo k aktualizaci dokumentu Pravidla způsobilosti a publicity - obecná část. Na str. 6 byl doplněn text u bodu 2.8.3 Platba kartou na internetu. Dále byl v tabulce na str. 9 a 10 doplněn text u způsobilých výdajů Mzdy a pojistné a Cestovné. V kapitole Publicita byl upraven bod 3.2.4 Plakát na str. 11.

Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část je k dispozici zde.


Výzva III programu Technologie – aktualizace zvláštní části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK

V minulých dnech byl aktualizován dokument Příloha č. 4 Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část programu Technologie – Výzva III. V tabulce Popis indikátorů na str. 20 a 21 došlo ke změně v poznámce u indikátorů 10401 a 21404 a v definici u indikátorů 10400 a 10402.

Zvláštní část pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK je k dispozici zde spolu s textem Výzvy III programu Technologie a ostatními přílohami.


Výzva I programu Inovace-inovační projekt – aktualizace zvláštní části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK

V minulých dnech byl aktualizován dokument Příloha č. 4 Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část programu Inovace - inovační projekt – Výzva I. Na str. 31 byla upravena následující věta: „Jako cílová hodnota u indikátorů 21410, 20400 a 20702 bude uvedena vždy 0 (cílová hodnota se nestanovuje), u indikátorů 21200 a 21301 žadatel dle svého podnikatelského záměru zvolí, zda je podnikem, který dostává podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh nebo zda zavádí výrobky nové pro podnik.“

Zvláštní část pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK je k dispozici zde spolu s textem Výzvy I programu Inovace-inovační projekt a ostatními přílohami.


Výzva I programu Smart grids II – aktualizace dokumentů

V minulých dnech byly aktualizovány dokumenty  Smart grids II.- I.výzva a Příloha č. 3 PpŽP - zvláštní část programu Smart grids II – Výzva I. Došlo k odstranění indikátoru 33800 Transformační výkon.

Text Výzvy Smart grids II a její přílohy jsou k dispozici zde.


Výzva I programu Aplikace – prodloužení termínu příjmu Žádostí o podporu

V programu Aplikace – Výzva I došlo k prodloužení termínu příjmu Žádostí o podporu (žádostí II. stupně). Žádosti o podporu jsou přijímány do 29. 2. 2016. 

Text Výzvy I programu Aplikace a její přílohy jsou k dispozici zde.


Seznam právních forem přípustných pro výzvy OP PIK vyhlášené v prosinci 2015

V minulých dnech byl zveřejněn Seznam právních forem přípustných pro výzvy programů OP PIK vyhlášené v prosinci 2015.

Seznam je k dispozici zde.


Kalendář akcí

25. 1. 2016 Výběr dodavatele v OP PIK – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem "Výběr dodavatele v OP PIK.“ Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

  • Termín konání: 25. 1. 2016
  • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eliska.matulova@czechinvest.org nejpozději
do 21. 1. 2016. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo
a kontaktní e-mail.

KAPACITA SEMINÁŘE BYLA NAPLNĚNA A NELZE REGISTROVAT DALŠÍ ÚČASTNÍKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Více informací o semináři zde.

27. 1. 2016 CBA – Analýza nákladů a přínosů (9:00 – 11:00) – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „CBA – Analýza nákladů a přínosů.“ Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s problematikou analýzy CBA, jež patří k základním technikám pro hodnocení investičních projektů. V rámci školení proběhne názorná ukázka vyplnění analýzy CBA v aplikaci IS KP14+.

  • Termín konání: 27. 1. 2016 od 9:00 do 11:00
  • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eliska.matulova@czechinvest.org nejpozději
do 25. 1. 2016. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo
a kontaktní e-mail.

KAPACITA SEMINÁŘE BYLA NAPLNĚNA A NELZE REGISTROVAT DALŠÍ ÚČASTNÍKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Více informací o semináři zde.

27. 1. 2016 CBA – Analýza nákladů a přínosů (13:00 – 15:00) – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „CBA – Analýza nákladů a přínosů.“ Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s problematikou analýzy CBA, jež patří k základním technikám pro hodnocení investičních projektů. V rámci školení proběhne názorná ukázka vyplnění analýzy CBA v aplikaci IS KP14+.

  • Termín konání: 27. 1. 2016 od 13:00 do 15:00
  • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eliska.matulova@czechinvest.org nejpozději
do 25. 1. 2016. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo
a kontaktní e-mail.

KAPACITA SEMINÁŘE BYLA NAPLNĚNA A NELZE REGISTROVAT DALŠÍ ÚČASTNÍKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Více informací o semináři zde.

Termíny a další informace o všech seminářích naleznete na webových stránkách CI v sekci Přehled všech akcí.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}