Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Co nabízí a nenabízí Ústecký kraj investorům?

Ředitel CzechInvestu se sešel u kulatého stolu se zástupci kraje a investory

18.01.2016
Co nabízí a nenabízí Ústecký kraj investorům?

Ústecký kraj se potýká s několika problémy, které snižují míru zájmu investorů o lokalitu. Proto se Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, sešel ve čtvrtek 14. ledna 2016 v Ústí nad Labem se zástupci ministerstev, českých i zahraničních firem, a také s generálním ředitelem agentury CzechInvest Karlem Kučerou a společně se pokusili přispět ke zlepšení situace.

Velmi pozitivně byla hodnocena průmyslová tradice v kraji, dostupnost veřejné podpory pro podporu podnikání a rovněž geografická výhoda, a to poloha blízká velkému německému trhu. Kladně byl hodnocen taktéž potenciál celého kraje a potenciál lidských zdrojů. Jako hlavní problémy Ústeckého kraje vnímají jeho zástupci nedostatek kvalifikované pracovní síly na trhu práce a nedostatečné vzdělání a mobilitu zaměstnanců. Rovněž občanská vybavenost v průmyslových zónách a omezená dopravní infrastruktura mohou limitovat případný zájem o lokalitu.  

Všichni zúčastnění se shodli na nutnosti opatření k zajištění kvalifikované pracovní síly a taktéž na nutnosti spolupráce zahraničních firem s regionálními institucemi a organizacemi.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}